Nyåndelighet

Diverse gjenstander som engler, stener, krystaller fra alternativmessa.

Areopagos er til stede på alternativmesser mange steder i Norge. Har du lyst til å være med på stand?

Liv Hegle holder foredrag under nettverkssamling i 2012. Hun står foran i et klasserom, og foran hetter sitter det mennesker som hører på.

Areopagos tilbyr gjerne opplegsholdere.

Tore Laugerud og Ole S. M er begge kledd i presteklær og er midt i en samtale.

Lær mer om nyåndelighet: Areopagos tilbyr kurs, foredrag og undervisning.

Sarah Bleich var frivillig for Areopagos på Wellbeing Festival i 2017. Her samtaler hun med Stephan Koll fra Holistisk Forbund. Foto: Randi Dyrberg

I 2017 samarbeidet Areopagos med Dnk og VisjonWorks om nye tiltak på festivalen.

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. april
Hamar
02. mai
Kristiansand
08. mai
Oslo
10. mai
Utstein Pilegrimsgard

 

 

Bottom