Fra alternativmessa.

Areopagos på Alternativmessene

Diverse gjenstander og figurer, to mennesker i bakgrunnen som studerer gjenstandene.

Areopagos har i over ti år deltatt med stands, seminarer og messeskole på ulike alternativmesser rundt om i landet. 

Fra Capella Johannea, altertavlen med en korsfestet Jesus, og en lys som henger rundt.

Hva med de som ikke kommer til kirken?

Vil du være med å stå på stand på Alternativmessa i nærheten av der du bor?

Å delta på messeskole under alternativmessene er spennende og lærerikt.

Bottom