Diverse gjenstander og figurer, to mennesker i bakgrunnen som studerer gjenstandene.

Alternativmesser i Norge

Areopagos har i over ti år deltatt med stands, seminarer og messeskole på ulike alternativmesser rundt om i landet. 

Den første Alternativmessen i Norge ble arrangert i Oslo høsten 1993.

Nå arrangeres det nærmere 50 store og små alternativmesser - helsemesser årlig over hele landet og de har tilsammen 100.000 besøkende. Utviklingen har vært eksplosiv og det er helt tydelig at behovet for å finne fram til de forskjellige alternative tilbud og aktiviteter er stort.

Alternativbransjens største årlige markering er Den store Alternativmessen som tidligere var i Oslo, men som nå flyttet til Norges varemesser på Lillestrøm. Denne messen har status som Europas største alternativmesse og som gjester nærmere 12.000 besøkende.

Siden 2003 har Areopagos vært tilstede med stand på ulike alternativmesser rundt om i landet. Dette arbeidet drives i samarbeid med lokale menigheter. Alternativmessene er som et tidens torg, der tusenvis av mennesker som er opptatt av åndelighet og selvutvikling møtes. Her møter vi nye former for religiøsitet og åndelige praksiser som mange tiltrekkes av. Det å forstå tiden vi lever i er en forutsetning for å kunne vite hvordan vi kan møte mennesker på en relevant måte. Denne innsikten og forståelsen kan vi tilegne oss blant annet ved å være i samtale og dialog med mennesker. Areopagos ønsker å være synlig på de arenaene der folk møtes. Derfor ønsker vi å være kirke på Alternativmessene ved å tilby kirkelige praksiser som samtale, forbønnog velsignelse. I møte med mennesker på alternativmessene ser vi at det er mange som er opptatt av åndelige spørsmål og som leter etter mening og innhold i livene sine.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom