Fra Capella Johannea, altertavlen med en korsfestet Jesus, og en lys som henger rundt.

Oppfølgingstilbud

Hva med de som ikke kommer til kirken?

Grupper og alternative samlingssteder er .......

Bottom