Stå på stand?

Vil du være med å stå på stand på Alternativmessa i nærheten av der du bor?

Areopagos ønsker å bidra til at det er kirkelig tilstedeværelse på så mange som mulig av alternativmessene rundt om i landet. Standen vår er et sted der vi som kirkens representanter ønsker å lytte til mennesker, samtale med dem og tilby forbønn og velsignelse. Vi kan formidle videre kontakt med kirken og vi tilbyr seminar og foredrag som en del av det ordinære messeprogrammet.
Vi ønsker at messeteamet vårt skal bestå av en grunnstamme som er med fra år til år. I tillegg ønsker vi nye medarbeider, og på den måten utruste stadig flere til å være med i arbeidet med å møte søkende mennesker. Det er mange søkende i dag, men det vi ser er at mange søker andre steder enn i kirken. Hvordan kan vi være med å gjøre kirken relevant for dagens mennesker?
Når vi er tilsted på de ulike messene har vi også god anledning til å besøke de andre utstillerne, bli kjent med hva som tilbys av åndelige praksiser, tjenester og livsveiledning. Alternativmessene er en god læringsarena som gir oss innblikk i mye av dagens spirtualitet.

Er du interessert i arbeidet vårt eller bare nysgjerrig og ønsker å vite mer så kan du kontakte Liv Hegle tlf 23 33 17 00 eller mail lh@areopagos.no 

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom