Interreligiøs konsultasjon

Areopagos var medarrangør av en viktig konsultasjon.

Konsultasjonen fant sted på Tao Fong Shan i Hongkong 3-8. september i år og hadde overskriften «Religiøst liv og det offentlige rom i Asia». Det var deltagere fra 12 forskjellige land, først og fremst asiatiske, men også fra Europa og USA. De andre arrangørene var Tao Fong Shan Christian Center og Det lutherske verdensforbund.

Én av to hovedtalere på konsultasjonen var seniorprofessor Notto Thelle. Hans foredrag hadde tittelen «Luthersk teologi mellom eksklusivisme og åpenhet. En nyvurdering av det klassiske lutherske skillet mellom ‘skapelse og ‘frelse’». Konsultasjonen var organisert ved at syv forskjellige panel hadde forskjellige overskriftene «Hongkong», «Kina», «Teologi» (x2), «Sør-Asia», «Ungdom», «Sør-Øst Asia» og «Interaksjon». Se programmet her.

Søndagen var satt av til besøk i All Saint’s Cathedral i Kowloon, et folkelig tempel med både konfusianske, buddhistiske og taoistiske gudshus og et Sikh-tempel. Areopagosdirektør Raag Rolfsen hadde prekenen i den anglikanske katedralen. Rolfsen var deltaker på hele konsultasjonen og uttaler: «Vi har så mye å lære av situasjonen i Asia. De har levd med et religiøst mangfold gjennom århundrer. Vi begynner først å oppleve det nå. Denne konsultasjonen har lært meg masse.»

Deltakerne samlet seg i en siste sesjon om et kommuniké som understreket viktigheten av temaet i vår tid.

Du kan lese mer på Det lutherske verdensforbundets hjemmesider. Konsultasjonen har også fått oppmerksomhet i Vatikanets avis L'Osservatore Romano (se nederst side 6).

Gjør en forskjell

 

 

Bottom