Kultursenteret TCG Nordica i Kunming sett fra utsiden, en mursteinsbygning.

Mye i emning på TCG Nordica

Etter en tid med fremtidsusikkerhet begynner brikkene nå å falle på plass i for kunstsenteret i Kunming.

Guo Jing, Julia, som har arbeidet i turistavdelingen av Nordica i noen år.

Guo Jing. Foto: Inga Provstgaard Mogensen

På fredag reiser Per Inge Andersson, rektor ved Hyllie Park Folkhögskola (HPF) i Malmø til Kunming og blir der i perioden 13.-18. juni. HPF har hatt sitt kulturkurs med ca 10 studenter hvert år i Kunming nesten siden starten, og Per Inge bodde selv et års tid i Kunming på begynnelsen av 2000-tallet. Per Inge vil representere Areopagos og HPF og være med å utvikle det nye TCG Nordica og forhandle med nye partnere. HPF har tatt opp studenter til neste skoleår, og en av forutsetningene for å fortsette Nordica er dermed på plass. Selv om de kun har 5 studenter fra høsten, hvorav en norsk. HPF ønsker å være med som medeier i Nordica i større grad enn tidligere, og ønsker å satse på inntil 25% eierskap.
Ved siden av HPF er Areopagos den organisasjonen som har bidratt fra starten med oppbygging og drift av Nordica. Nordicas visjon, «Å stimulere til refleksjon om menneskeverdet slik det kommer til uttrykk gjennom ulike kunstformer» og den dialogiske tilnærmelsen de har, samsvarer godt med Areopagos sin egenart og arbeidsform, og Areopagos vil også forplikte seg på inntil 25% eierskap.

På vei inn

Chen Jia med datteren på ryggen.

Chen Jia. Foto: Dorthe Davidsen Langås

Den økonomiske situasjonen for Nordica har ikke bedret seg, men drastiske avgjørelser har ført til at lokale støttespillere ønsker å mobilisere med investering og medeierskap. I øyeblikket ser vi på muligheten av fire medeiere: Hylle Park Folkhögskola og Areopagos, samt to fra Kunming; Guo Jing/Julia og Chen Jia. Guo Jing har arbeidet i turistavdelingen av Nordica i noen år. Chen Jia er danselæreren som styret i Areopagos møtte på deres besøk, som fortalte fra sitt liv. Hun eier selv en danseskole som planlegger flytting til Nordica. 

På stedet hvil

Det har vært mye fram og tilbake i forhold til stedet som Nordica leier. Igjen er de tilbudt å leie lokalet for en ny periode. Ny kontrakt er ikke skrevet enda, men man er innstilt på å satse på å beholde lokalene fortsatt.

På vei ut

Portrett av Xiao Rong og Henry, lederen av TCG Nordica og hennes mann.

Portrett av Helen Wu (Xiao Rong) og Henry, lederen av TCG Nordica og hennes mann. Foto: Tone Leksbø Walgermo. 

Helen Wu, som er en av gründerne til TCG Nordica og som har vært leder i alle år, skal nå ta fatt på videre studier . Barna deres vil begynne på en internasjonal skole. De flytter i desember og starter studier i januar.

Planer for framtida

19. september i Kunming: 15 årsjubileum for TCG Nordica.

21.-25. september i Beijing: Forum for kunst og teologi.

Mye er usikkert med hensyn til Nordicas framtid, og det kan enda komme forandringer, selv i det jeg har skrevet. Dette sendes ut i dag, for å gi dere oppdatering, og for å be dere være med og huske TCG Nordica, deres nåværende ledere på veg ut og neste generasjon på veg inn. Kan dere spesielt be for de som står i alle prosessene?. Be at de gamle må klare å slippe taket og samtidig være tilgjengelige.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom