Flyttet eller endret epost?

Har du flyttet siden sist? Husk å melde ny adresse til oss!

Er det lenge siden du har mottatt Tørst eller A-post per mail? Hvis du har endret din postadresse eller epost adresse siden sist kan du enkelt oppdatere dette ved å trykke på linken under.

Ny adresse

HER melder du din nye postadresse.

Ny epost

HER melder du din nye epost-adresse

Gi til Areopagos

Bottom