Bli student i Kina!

2019/2020: Ønsker du et unikt møte med Kinas språk og kultur?

Da kan du bli student på TCG Nordica i Kunming

Areopagos sender ut to unge til et 10 måneders kulturkurs, med oppstart august 2019. Studentene kan velge fordypning i tre forskjellige retninger: kunst og kultur, språk eller diakoni. Les mer om disse tre retningene her:

kunst og kultur

språk

diakoni

Alle får innblikk i kultur og historie, både gjennom forelesninger og studiereiser.

Kurset retter seg mot deg som ønsker å lære mer om Kina, og oppleve landet på nært hold. Året gjennomføres i Kunming sørvest i Kina, i regi av en svensk folkehøgskole (Hyllie Park). Studentene deltar også i arbeid med og framføring på konserter og utstillinger på kultursentret TCG Nordica.

TCG Nordica er et anerkjent kultursenter med galleri, scene og restaurant, hvor kinesisk og vestlig kultur møtes. Sentret ligger i millionbyen Kunming i det sørvestlige Kina. 

På sentret arrangeres konserter, forestillinger, utstillinger, film- og litteraturkvelder. Det er et sted hvor mennesker møtes og utfordres til refleksjon over menneskeverd uttrykt gjennom forskjellige former for kunst.

Du er:

• interessert i kunst, språk eller diakoni (les beskrivelsene over)

• kirkelig engasjert

• sosial og selvstendig

Dette passer godt til deg som ønsker erfaring innenfor kultur- og religionsmøte i tverrkulturelle omgivelser.

Gammel kinesisk mann sitter på stol foran reklame med bilde av ung kvinne.

Foto:Privat

Nysgjerrig eller klar for å søke?

Hyllie Park Folkhögskola har årlig Kinakurs som en del av sitt studietilbud. Areopagos støtter inntil to danske og to norske studenter for å delta på dette kurset. I tillegg vil det delta ca 6-10 svenske studenter på kurset.

Areopagos dekker utgifter til visum, reise, forberedelseskurs, bolig og studieavgift. Studentene må være fylt 19 år og dekker selv daglige utgifter, vaksine og forsikring (ca 30.000 kroner).

Du kan lese mer om de tre linjene på Hyllie Parks hjemmeside. For å se bilder og annet, se kursets side på Facebook 

Men for å reise med Areopagos må du søke via skjemaene nederst her - og ikke skjemaene på Hyllie Parks hjemmeside.

Vil du vite mer, ta kontakt med Grethe Raddum:
gr@areopagos.no / 952 09 942.

Søknadsfrist: 1. mai 2019.

Les mer om TCG Nordica her

Les om studieåret 2018/2019 her. (Oppdatert informasjon kommer her, når den blir tilgjengelig.)

Vedlagt dokumentene som du må fylle ut for å søke:

Dokumentene utfylles, skannes og sendes til gr@areopagos.no eller pr post til Areopagos c/o Grethe Raddum, PB 6763 St. Olavs pl, 0130 Oslo 

Alle foto: Hyllie Park folkhögskola

Gi til Areopagos

Bottom