Jeg vil bli dialogpilot

Liker å snakke om tro? Mellom 19 og 30 år? Les videre!

Er du mellom 19 og 30 år, eller kanskje du kjenner noen, og kunne være interessert i et spennende deltidsstudie (20 studiepoeng) Da er kanskje Dialogpilot-studiet noe å vurdere?

Dialogpilotene utdanner unge voksne i dialogisk metode og kulturforståelse ved Universitetet i Oslo (Teologisk fakultet).

Dialogpilotstudiet er utviklet som et samarbeid mellom Den norske kirke ved Kirkelig dialogsenter, Humanetisk forbund og tre muslimske menigheter i Oslo (Islamic Cultural Centre Norway, Tauheed Islamic Centre og Minhaj Konfliktråd).

Vi ønsker å rekruttere studenter fra ulike tros- og livssynssamfunn, også fra Den norske kirke.

Dialogpilotene er interessant hvis du selv eller noen du kjenner ønsker:

  • Å forebygge konflikt og ekstreme holdninger blant ungdommer i Oslo-området?
  • Å lære gode verktøy for samtaler med skoleelever om tro og overbevisning?
  • Å tilegne deg nyttig arbeidserfaring?
  • Å bli med på et unikt studie, og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog?

Du kan lese mer på www.dialogpilotene.no  eller like oss på Facebook Dialogpilotene, der finner man også filmer av de som er dialogpiloter nå

Vedlagt finner dere en brosjyre om studiet. 

Gi til Areopagos

Bottom