Bli samarbeidsmenighet

En kinesisk jente tegner og fargelegger en banan på et ark.

Slik samarbeider Areopagos med norske menigheter. 

Sammen med menighetene vil vi vise at kristen tro er relevant i dag – i Norge, Kina og Hongkong.

Gi til Areopagos

Bottom