En kinesisk jente tegner og fargelegger en banan på et ark.

Samarbeidsavtaler gir muligheter

Slik samarbeider Areopagos med norske menigheter. 

Gjennom å inngå en misjonsavtale med Areopagos får menigheten tilgang til informasjon, nettverk og ressurser som gir relevant innsikt og hjelp til menighetsutvikling. 

Våre fokusområder er kirke og samfunn i Kina/Hong Kong, lengsel etter eksistensiell mening, kristen trospraksis, nyåndelighet og religionsdialog. 

En misjonsavtale med Areopagos kan bidra til å:

 • Formidle kunnskap om det kulturelle og religiøse møtet mellom Øst og Vest
 • Gi menigheten kontakter med det kristne pilegrimssenteret Tao Fong Shan i Hong Kong, kultursenteret TCG Nordica i Kunming, Kina og kontakt med kinesisk kirke- og menighetsliv
 • Hente hjelp til å utvikle retreat og åndelig veiledning, meditasjonsgrupper og estetiske praksiser i menigheten
 • Hente hjelp til lokal religionsdialog
 • Utruste menigheten til å forstå og kommunisere med dagens åndelighet i trosopplæring og pastoralt arbeid
 • Løfte bevisstheten og refleksjonen om det å være en misjonerende kirke i dag

AVTALENS FORM
Vi inngår en skriftlig avtale med menighetsrådet. Avtalen er vanligvis sentrert rundt et forbønns- og innsamlingsprosjekt i Kina/Hong Kong eller i Norge. I Norge kan menigheten velge prosjekter som er av nytte for dens eget arbeid, for eksempel kirkens møte med nyåndeligheten.

En avtale kan også inneholde en felles praksis. For eksempel at folk fra menigheten deltar i vårt team på en lokal alternativmesse. Det gir menigheten erfaring og kompetanse. En misjonsavtale med Areopagos kan eventuelt supplere misjonsavtaler med andre organisasjoner.

GJENSIDIGE FORVENTNINGER OG FORPLIKTELSER:
Areopagos prioriterer våre samarbeidsmenigheter i bruken av våre ressurser. Det innebærer at vi vil besøke menigheten og bidra ved gudstjenester, kurs og foredrag. Vi vil også gi veiledning for menighetsarbeid som ligger innenfor våre erfaringsområder. Menigheten får magasinet TØRST til informasjon. Flere eksemplarer kan bestilles som et arbeidsredskap i møte med søkende mennesker. Vi vil også informere om prosjektet og invitere til aktuelle arrangementer gjennom vårt nyhetsbrev og på annen måte.

Menigheten forplikter seg til å støtte Areopagos’ arbeid gjennom forbønn, informasjon, innsamling og utfordring til personlig givertjeneste. Alle midler går uavkortet til avtalt arbeid/prosjekt. Menigheten oppfordres til å bruke avtalen/prosjektet og Areopagos’ ressursportal som et utgangspunkt for en eller flere aktiviteter i menigheten. Avtalen kan justeres i forhold til menighetens behov og ressursnivå.

NOEN AKTUELLE PROSJEKTER:

 • Tao Fong Shan Christian Centre i Hong Kong – har retreat for kinesiske prester, kurs l åndelig veiledning m.m.
 • Institutt for sino-kristne studier i Hong Kong – formidler kristen tro og verdier til 20-30 kinesiske universiteter
 • TCG Nordica – driver kristen brobygging i Kina gjennom et ledende senter for kunst og kultur i Kunming
 • Home of Grace – pionertiltak for psykisk utviklingshemmede i Nanjing, Kina (se bilde øverst)
 • Areopagos nyåndelighet – formidler kristen tro til åndelige søkere
 • Areopagos religionsdialog – driver dialog på grasrota gjennom dialogsentre i Oslo, Bergen eller Stavanger
 • Areopagos Substans – fremmer Jesusetterfølgelse gjennom øvelser i kristen trospraksis: «askese og aktivisme»

Presentasjon av prosjektene finner du her.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Gi til Areopagos

Bottom