Unikt tilbud til menighetene

Sammen med menighetene vil vi vise at kristen tro er relevant i dag – i Norge, Kina og Hongkong.

Areopagos vil være en ressurs for menighetene og inviterer menighetene til å være ressurser i vårt arbeid med:

  • Religionsdialog – kirken må være aktiv i byggingen av fremtidens mangfoldsamfunn
  • Å gjøre kristen tro relevant for mennesker som søker etter åndelighet og fordypning
  • Å skape fellesskap og møteplasser preget av åpenhet og respekt
  • Å fremme en kristen trospraksis preget av stillhet, bønn og meditasjon
  • Å være en kristen stemme i det offentlige rommet
  • Studier og refleksjon innen feltene religionsdialog, nyåndelighet og kristen spiritualitet
  • Diakoni med fokus på skaperverkets integritet og solidaritet med de minste

Gi til Areopagos

Bottom