Tre jenter sitter å hører på en nettverkssamling, de har pc´r og notatbøker foran seg.

Bli med i et lokallag

Vi har lokallag i Bergen og Stavanger - og flere er på vei

I Areopagos er det sånn at medlemsforeningen utgjøres av Areopagosmedlemmer og –grupper. Vi har medlemmer i hele Norge. Antallet vokser jevnt og trutt. Samtidig vet vi at mange flere sympatiserer med Areopagos. Ved å melde deg inn gir du Areopagos økt tyngde og gjennomslag i kirke og menigheter og i samfunnet for øvrig. Tyngde i det frivillige arbeidet er en viktig faktor i å oppnå offentlig støtte. Vi har lokallag i Bergen og i Stavanger, og aktivitetsgrupper mange steder. Det er også flere lokallag på gang. Kanskje du har lyst til å engasjere deg i en lokal Areopagosgruppe eller lokallag? 

For å vite mer om hvordan en kan bli med i ei areopagosgruppe eller starte et lokallag, ta kontakt med tlw(a)areopagos.org

Gi til Areopagos

Bottom