Dialog siden 1922

Areopagos regner 1922 som sitt stiftelsesår. Det var det året Karl Ludvig Reichelt og Notto Normann Thelle vendte tilbake til Kina og startet et brødrehjem for omvandrende buddhistiske og taoistiske munker i Nanjing. Areopagos finner kontinuitet i sitt arbeid tilbake til denne hendelsen. 

Den formelle etableringen av av Den nordiske kristne buddhistmisjonen skjedde våren 1926 i Capella Johannea i Majorstuen kirke. Bakgrunnen for dette var at det den gangen ikke var plass til Reichelts dialogiske tilnærming til misjon innenfor den tidens etablerte misjonsorganisasjoner. Dialog og åpenhet for andre menneskers religiøse tradisjoner og erfaringer har slik særpreget Areopagos helt siden begynnelsen.

Reichelt står bak en talerstol og holder en tale.

Gjennom en skjellsettende erfaring ved det buddhistiske klosteret og lærdomssenteret Weishan i 1905 ble kinamisjonæren Karl Ludvig Reichelt klar over at kirkens oppdrag ikke bare er forkynnelse og opplæring, men også fordypning og medvandring. 

Chist Church, en kirke bygget i kinesisk tempel stil med røde søyler. Kinesiske tegn på veggen.

På åsryggen i Hongkong reises i løpet av 1930-årene det kristne senteret Tao Fong Shan (TFS), Stedet der kristusvinden blåser, i buddhistisk tempelstil. TFS er et pilegrimsmottak og  samtidig et studie- og undervisningssenter. Fra 1935 besøker et økende antall buddhistmunker senteret for kortere eller lengre perioder.

Shin Rei San, fotografi av alterpartiet, med to vinduer vendt ut mot skog, og et lite bord i midten.

Ut fra det arbeidet som ble drevet på Tao Fong Shan ble det etablert vennskap og nettverk som knyttet arbeidet til andre steder og regioner. Arbeidet på Taiwan, i Japan, i Yunnan-provinsen i Kina og i ved senteret Emmaus i Oslo er frukter av det opprinnelige arbeidets dialogiske tilnærming.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom