Ulla spiller på en gitar, foran henne er det et notestativ, bak et ikonmaleri.

Åndelig veiledning

«Flere og flere mennesker, i og utenfor kirken, lider av store moralske og åndelige handikap uten å ha noen ide om hvor de kan gå for å bli helbredet». Henry Nouwen, katolsk prest og forfatter.

(Foto: Svenska kyrkan)

Søker du en veileder? Mange spør i dag etter en coach eller en mentor. Andre oppsøker klarsynte eller søker en guru. Behovene er mange og kompliserte å tilfredsstille. Under gnager kanskje en dypere lengsel etter eksistensiell mening? Vi ser at kirkens gamle tradisjoner for åndelig veiledning får ny relevans.

Areopagos er en aktiv bidragsyter for å utdanne og utruste åndelige veiledere i ignatiansk tradisjon. Vi tilbyr også kurs og foredrag om dette. Vi har særlig kompetanse på å veilede mennesker i skjæringspunktet mellom nyåndelighet og kristen tro. 

«I dag befinner vi oss på et "areopagos" hvor vi tilbys mange forskjellige trosretninger. Mye av det som tilbys finner også sitt svar i Kirken, men mange vet det ikke. For å møte mennesker der de er i sin tro, trenger vi å være oppdatert; både på strømninger i tiden men også i en levende bevegelse med vår egen tro. Disse tingene har støtten og samarbeidet med Areopagos hjulpet meg med i stor grad». Ulla Käll, ignatiansk veileder.

Tomas Sjödin står på scenen og snakker, mens en full amfisal av publikum ser våkent og smilende på ham.

Det gis for tiden ut en rekke bøker som heter ulike varianter av «101 ting du må gjøre før du dør».

Jesus blir kysset på kinnet av Judas og snur seg bort, mens romerske soldater i skinnende rustninger griper ham.

24. mars 2016

LANGLESNING: Å våge sin sårbarhet er nettopp å våge det som ikke kan forutsies, det som ikke kan beregnes.

Hvis alle bar problemene sine i gjennomsiktige plastposer, hadde ingen villet bytte.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom