Fargestifter og hender som gjør seg klare til å tegne på kreativ retreat.

Retreaten «Med hjertets blikk» på Lia Gård la stor vekt på kreativitet.  (Foto: Åsgeir Rossebø Almås)

Se med hjertet

Leder for «nett-kloster» vil ha kreativitet, stillhet og medfølelse som basis for moderne «munkeliv».

- Hvordan finner vi alternative måter å leve på i en verden som forventer effektivitet, produktivitet og raske svar? spør Christine Valters Paintner. Hun driver et slags internett-kloster med kreative og kontemplative kurs og kaller seg en «online-abbedisse». Selv mener hun at munken og kunstneren er de som kan vise vei. 
- De er arketyper som blir verdsatt på tvers av spirituelle tradisjoner, og som gir oss visdom om hvordan vi kan leve nær livets mysterium. Munken og kunstneren er veiledere som viser oss hvordan vi kan leve et liv med mer stillhet, medfølelse med verden - og et liv der vi føler oss fullt levende, sier Valters Paintner. I sin nyeste bok, «Eyes of the Heart: Photography as a Christian Contemplative Practice», har hun tilpasset klostertradisjonen med hellig lesning, lectio divina, til en form for hellig blikk, visio divina.

"

Motta verden rundt deg med varhet, åpenhet og hellig undring

"

HVERDAGSKUNSTNER. - Visio divina handler om å se med hjertets blikk, sier forfatteren. I november holdt hun retreaten «Med hjertets blikk» på Lia gård i samarbeid med Areopagos. Den handlet om å «bli en munk i verden og en kunstner i hverdagen» – hvordan integrere kreativitet og kontemplasjon i vår spiritualitet. Deltakerne på retreaten fikk prøve fotografi som kontemplativ praksis. Instruksen var: Ta med kameraet på en kontemplativ gåtur. Målet er ikke å gå for å trene eller for å ta flest mulig flotte bilder, men å ta i mot de gavene naturen har til oss. I stedet for å ta bilder – skal vi motta bilder. Forfatteren ba deltagerne om å bringe bevisstheten til hjertesenteret sitt og la blikket på verden komme derfra. 

- Motta verden rundt deg med varhet, åpenhet og hellig undring. Nyt den vakre naturen og legg merke til hva som tiltrekker deg på denne gåturen. Er det noe som skimrer? Ikke prøv å finne ut av det. Bare stol på prosessen. Gå, se og stopp når noe berører deg på en spesiell måte. Bruk litt tid der, anbefalte hun – og ba deltagerne om å spørre seg selv: Hva vekker dette i mitt hjerte? Er det en invitasjon til meg her?
Etter å ha tatt i mot «gaven» kunne kameraet tas fram.
- Kameraet skaper en ramme rundt øyeblikket, og det er et verktøy for å motta gaven som naturen har til deg. Del gjerne dette bildet og hva det vekket i deg med en god venn etterpå.

HELLIGE PAUSER. Valters Paintner mener denne formen for «hellig blikk» kan overføres til vårt daglige liv.
- Lytt til hva som skimrer i hverdagen din! Tillat deg selv å ta en pause når noe kaller på deg i løpet av dagen.
Spør deg selv: Hva vekker dette i meg? Hva skjer i mitt hjerte? Hva er invitasjonen til meg i dette?

Deltakerne ble også utfordret til å stoppe og lage et spontant naturalter eller en mandala av ting i naturen som talte til dem.
- En mandala er en hellig sirkel. Denne formen kan bli funnet i de fleste religiøse tradisjoner, blant annet de kristne labyrintene. Når du er ferdig, gir du alteret tilbake til naturen for å praktisere det «å gi slipp».
 

Forfatteren understreker hvor viktig det er å ta tid til stillhet og «hellige pauser» i hverdagen.
- Det er vesentlig for å integrere det som skjer i løpet av dagen, akkurat som hvile og fornyelse gjennom å praktisere sabbat (hviledag) er viktig for å integrere det som skjer i løpet av uka, mener hun.

hjemmesiden til Christine Valters Paintner kan du få et syv dagers gratis «munke-kurs» med refleksjoner og guidede meditasjoner.

Ordforklaringer

abbedisse = kvinnelig klosterleder

kontemplativ/kontemplasjon = ofte brukt på samme måte som meditativ/meditasjon; handler om ordløs, indre betraktning
spiritualitet = åndelighet

Christine Valters Paintner

  • kaller seg online-abbedisse for «Abbey of the Arts», et virtuelt «kloster» som tilbyr online-kurs og andre ressurser i kontemplative praksiser og kreative uttrykk
  • har doktorgrad i kristen spiritualitet, i tillegg til universitetsgrader i systematisk teologi og filosofi
  • har skrevet syv bøker om klosterspiritualitet og kreativitet

Bottom