Foran deg, med deg, i deg

Foran deg, fader,
i rettferdighet og ydmykhet,

Med deg, min bror,
i troskap og mot,

I deg, Ånd,
i stillhet.

Din - for din vilje er min skjebne,
Viet - for min skjebne er å brukes og forbrukes, efter din vilje.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom