Til forskjell fra de fleste standene på alternativmessen er Areopagos sine tilbud gratis. Foto: Erlend Berge

Areopagos på Body Mind Spirit

Dødskafé og labyrint var nye tilbud på alternativmessen på Lillestrøm i 2018.

«Body Mind Spirit»

Slik det er tradisjonen hvert år deltok Areopagos også i 2018 med stand og frivillige på alternativmessen på Lillestrøm. I år hadde messen fått det nye navnet «Body Mind Spirit». Det er i tråd med tendensen til å gå bort fra begrepet «alternativbevegelse» og hellere tale om «holisme». Holisme er enkelt fortalt tanken om at alt er forbundet og at mennesket består av mer enn bare fysikk og kjemi.

I mange år har det vært VisionWorks (tidl. Alternativt nettverk) som har arrangert alternativmessen på Lillestrøm, men fra 2018 har Norsk Varemesse - som også danner rammene for messen - tatt over ansvaret.

Areopagos-artikkel i Visjon magasinet

Flere ganger i året - og blant annet forut for alternativmessen på Lillestrøm - gir VisionWorks ut magasinet Visjon med inspirasjonsmateriale for mennesker, som interesserer seg for det nyåndelige. Magasinet blir solgt (og i begrenset opplegg delt ut gratis) på Body Mind Spirit. I år bidro Areopagosprest Tore Laugerud med artikkel til magasinet med tittelen «Gud som helende kraft?». 

Skjermet bare av tynne forheng sitter en gjeng og mediterer midt i messeområdet. Foto: Erlend Berge

Labyrint og livsmestring

I år var «Labyrint og livsmestring» - en gående meditasjon med oppmerksomt nærvær» et av Areopagos sine seminartilbud. Liv Hegle har erfaring med å undervise om labyrint som trospraksisverktøy på mange kirkelige arrangementer, og tilbudet gikk altså denne gangen til en bredere målgruppe blant de besøkende på Lillestrøm. 14 fant frem til seminaret og lærte om å lage og bruke labyrint.

Dødskafé blant Areopagos sine tilbud

I tillegg til labyrintseminaret, hadde Areopagos i år tilbud om «dødskafé». Randi Øyehaug og flere frivillige inviterte inn til en samtale om hva forventningen om å skulle dø gjør med oss. Alt var arrangert som en liten kafé med blomster, kaffe og kake på bordene. Her ble det fortalt mange personlige historier om, hvordan vi relaterer til døden, og også om hva det gjør med oss når døden tar de nærmeste fra oss. En deltaker fortalte at hun var blitt med på seminaret fordi tanken om døden for henne var sterkt utfordrende, og at hun hadde gitt seg selv utfordringen å komme til tross for det ubehaget temaet ga henne.

13 personer - inkl. frivillige - var med på seminaret, og det ble til sterke samtaler med en bekreftelse av filosofien om, at bevissthet om dødens realitet kan gjøre livet mer nærværende. Forskjellige livssyn var representert slik at forventningen til etterlivet spente fra himmel og helvete til reinkarnasjon. Øyehaug hadde fått ideen til dødskafé av et besøk på alternativmessen i Bergen, hvor lokallaget hadde samme tilbud.

God stemning og dype samtaler på dødskafé. Foto: Erlend Berge

Pusterom

Rommet var plassert rett over for Areopagos sin stand: Et rom for refleksjon særlig knyttet til skaperverket. Det var trebenk, naturbilder og stille meditasjonsmusikk. De besøkende kunne benytte bønnestasjonene eller bare sitte i stillhet. 

Nye elementer i Pusterommet i 2018 var for eksempel bønneperler, hørselsvern - til å stenge ute messebråket - og høretelefoner med naturlyder.

Håpstreet

Rørende og veldig forskjellige bønner og ønsker ble hengt på "håpstreet", som også dette året var et populært tilbud:

- Kjære tre. Jeg håper så mye at pappa og mamma blir sammen og at alle blir venner. Og at ord som er slemme ikke finnes. 

- Gråtass. Håper han alltid vil elske meg. 

- Jeg drømmer om en jord der sannhet, lyset og kjærligheten hersker.

- Har et håp om å leve ut min dharma, som en force of good i verden. Alle blir glad i seg selv.

Pusterommet som tilbud på alternativmessen på Lillestrøm er et initiativ som startet i 2017 i samarbeid med Kirkerådet.

Inngangen til Pusterommet som Kirkerådet er hovedinitiativtaker til. Foto: Randi Øyehaug

Tørst og hjertebøn

Mange gjester på festivalen besøkte standen til Areopagos i løpet av helgen og benyttet tilbud om forbønn, samtale og velsignelse. «Hjertebønnen», som var blitt gjeninnført i 2017, ble verdsatt av mange gjester, som opplevde å få en kjærlig berøring av Gud. Kort før messen ble det seneste Tørstmagasinet sluppet - med temaet helbredelse. Det er et tema som svært mange som besøker messen interesserer seg for, og messeteamet delte ut rundt 130 magasiner.

Engasjerte frivillige

I år deltok en flott gjeng av frivillige: 22 hadde meldt seg til oppgaven - en fordobling fra 2017 - herav 16 på Areopagos sin stand og på Pusterommet, og seks for retreatbevegelsen.

- Fantastisk at vi fikk be med så mange mennesker, var en av tilbakemeldingene fra de frivillige.

- Det var første gang jeg besøkte alternativmessen. Det var meningsfullt å oppleve tilhørighet til et team engasjert i å gi av sin tid til noe de tror på, noe som vil gjøre en forskjell for søkende mennesker, sa en annen på frivilligteamet.

Marte Marie Wiik Kjølberg (tv.) var frivillig på alternativmessen. Her i prat med Randi Øyehaug fra Areopagos. Foto: Erlend Berge

Helingsmesse for Jorden og menneskeheten

Helingsgudstjenesten fra siste år ble gjentatt, nå med den vesentlige forbedringen at det var musikk til salmesangen - og enda flere enn siste år fant veien dit: Inkl. involverte deltok rundt 20 personer på gudstjenesten, herav flere som etterpå uttrykte at de ikke vanligvis gikk i kirke.

De frivillige, Anne Marit Tronvik (tv.) og Torunn Bøe, oppgraderte gudstjenesten med musikken deres. Foto: Randi Øyehaug

Retreatbevegelsen var tilbake

I tillegg til Areopagos sin stand og Kirkerådet sitt Pusterom deltok retreatbevegelsen - etter å et års pause - igjen med stand rett ved siden av Areopagos. Et vannbasseng og små papirblomster stod klar til gjestene. La man papirblomsten i vannet åpnet den seg og åpenbarte et inspirerende bibelvers. Mange benyttet seg av dette. 

Separat boksalg

Også en liten stand med boksalg var i år en tilføyelse til Areopagos og den norske kirke sitt område på messen. Bøkene var utvalgt til å gi inspirasjon til den enkeltes trosvandring. Også Fattigdoms- og rettferdighetsbibelen var på plass på bordet med sine markerte vers.

Areopagos hadde i år et lille separat boksalg. Her sees frivillig Gaute Øyehaug i prat med en gjest på messen. Foto: Randi Øyehaug

Alternativmessen på Lillestrøm er landets største

Siden 2003 har Areopagos vært tilstede med stand på ulike alternativmesser rundt om i landet. Det arrangeres rundt 50 alternativmesser i Norge om året.

Body Mind Spirit på Lillestrøm er landets største alternativmesse med sine over 5.000 besøkende.

– Nyåndeligheten er en viktig del av samtidsspiritualiteten. Den er ikke marginal eller forbigående, men har påvirket folkereligiøsiteten sterkt. Engasjement og kompetanse på dette feltet blir stadig viktigere. Areopagos prioriterer derfor et engasjert nærvær i de nyåndelige miljøene og vil drive en aktiv studie – og refleksjonsarbeid. Vi deltar med stand på alternativmesser i alle de største byene i Norge, sier Liv Hegle, presten som leder seksjon Norge i Areopagos.

En opplevelse for alle sanser

På festivalen er det mange produkter som selges side om side på festivalen: Fra fiskeolje og massasje til helende krystaller, tarotkort og kontakt med avdøde kjære.

Det er en duft av røkelse og urter i messehallen og ganske overveldende mange inntrykk og lyder. Det ene øyeblikket hører gjestene sjamanistiske trommehelingssesjoner - og kort etter en hummen fra en overkorssittende, mediterende og gulkledt gjeng som sitter i et telt mitt i hallen. Det er en hel oppdagelsesreise og gå rundt og se på bodene med alt som er til salgs her.

Foto: Erlend Berge

Gjør en forskjell

 

 

Bottom