To gutter sitter rundt et bord og spiser lunsj. I bakrgunnen er det flere barn og voksne.

Amity

Amity Foundation er en humanitær organisasjon (NGO) og ble opprettet i 1985 av China Christian Council (CCC) med ønske om å støtte opp om mer utdanning, økt sosial velferd, bedre helse og fokus på landsbyutvikling. Amitys arbeid og prosjekter strekker seg fra Kinas østkyst og til den vestlige delen av landet der de fleste kinesiske minoriteter bor. Amity har kun kinesisk personell, noe som gir et lokalt eierskap og inngående kunnskap om nærsamfunnets behov. Amity samarbeider med, og har et solid nettverk av lokale og internasjonale organisasjoner.
Amity og Areopagos er samarbeidspartnere.
 
Se nettsiden til Amity Foundation.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom