Beate Pettersen ordner praktiske ting på Capella Johannea-messene en gang i måneden. (Foto: Menighetsfakultetet)

Derfor er Beate frivillig

«Det føles veldig bra å være frivillig i en organisasjon jeg føler for, og hvor jeg trives sammen med menneskene som er der.

Jeg hadde ikke tenkt på at Areopaogs trenger frivillige, men så dukket Capella Johannea-kveldene i Oslo opp. Jeg var med å starte opp de meditative kveldsmessene der, og så tenkte jeg at «da kan jeg jo være frivillig her.»

En kveld i måneden

Det betyr en liten praktisk innsats en gang i måneden: Før folk kommer, ordner vi lokalet der vi skal spise etterpå. Under messen er vi med og deler ut nattverd, og vi deltar aktivt i samtalen ved måltidet. Vi har forberedt oss litt på den teksten vi snakker om. Det er ikke store greiene, det handler om å være med som et slags vertskap.

Vi startet Capella Johannea-kveldene for å lage et annerledes sted for påfyll, en messe som ikke er søndag klokken elleve. Det er en rolig, medititativ og enkel liturgi og sanger som er lette å synge. Det vesle kapellet i Majorstuen kirke er som skapt for å falle til ro i. Messen er blitt vakker, ikke minst på grunn av den gode, levende gitarmusikken. Det er et sted folk lett kan stikke innom. Messen varer 45 minutter, og hvis man vil, kan man spise litt og prate etterpå. Det finnes ikke noe i Oslo som ligner på disse kveldene, og jeg er stolt av å være med på å arrangere dem.»

Beate Pettersen,
direktør

Gi til Areopagos

Bottom