Dialog-nyheter

Nytt ressursmateriell gir hjelp til å arbeide mot fremmedfrykt og fordommer blant konfirmanter.

Dialog og åpenhet hører vesentlig sammen. Livsrommets åpenhet forutsetter dialog.

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. april
Hamar
02. mai
Kristiansand
08. mai
Oslo
10. mai
Utstein Pilegrimsgard

 

 

Bottom