Hverdagsretreat i Hunstad kirke

Bodø, 22 okt 19:00 - 22 okt 21:00

Den lokale Areopagos-praksisgruppen inviterer

Hverdagsretreat i Hunstad kirke

Vi møtes i «Stille-rommet» i Hunstad kirke. Her søker vi i fellesskap stillhet og ro framfor Gud, gjennom sang, bønn, liturgi og bibeltekster.

Det settes av god tid til individuell meditasjon over en bibeltekst, og gis mulighet for å dele med hverandre hva meditasjonen har gitt oss.

Teksten hentes fra kirkeårets rytme.

Vi deler også nattverd.

Kvelden avsluttes med et felles måltid.

Praktisk:

Det er ingen påmelding, bare å møte opp.

Ved spørsmål kan du kontakte:

Solveig Seines, ss788@kirken.noTlf: 90837896, 

Elin Irgens, ei643@kirken.no 48895333 eller

Kristin Stavnes, kri.stavnes@gmail.com, 47904600

Bilde øverst: Den gammeltestamentlige treenighet, Andrei Rublev, wikimedia commons

Gjør en forskjell

 

 

Bottom