Dialog siden 1922

Gjennom en skjellsettende erfaring ved det buddhistiske klosteret og lærdomssenteret Weishan i 1905 ble kinamisjonæren Karl Ludvig Reichelt klar over at kirkens oppdrag ikke bare er forkynnelse og opplæring, men også fordypning og medvandring. 

(Foto: Areopagos)

Reichelt kaster seg ut i et intensivt studie av kinesisk religion. Senere utvider han studievirksomheten til fordypning i Det nye Testamentet og de kristne kildene. Parallelt med dette besøker han templer og inngår vennskap med buddhistmunker.

Nanking-årene 1922-1927

I 1922 gir Det norske Misjonsselskap (NMS) klarsignal for å starte en radikalt ny arbeidsmåte preget av gjestfrihet, vennskap og respekt, stillhet, bønn og samtale. Reichelt og hans medarbeider Notto Normann Thelle blir sendt til Nanking for å realisere dette. De reiser et senter som i løpet av de neste fem år blir besøkt av mer enn 5000 buddhist og taoistmunker. Virksomheten forstyrres snart av stridigheter om arbeidsprofilen. Det ender med et brudd med NMS. Året etter plyndres senteret av Chiang Kai Shek’s tropper. Borgerkrigen driver misjonærene på flukt.

Den nordiske kristne Buddhistmisjonen

De som delte Reichelts visjon oppretter i 1926 Den Nordiske Kristne Buddhistmission, som senere ble til Areopagos. Stiftelsen fant sted i Capella Johannea i Majorstua kirke. I årene 1927-29 blir Shanghai en midlertidig base for arbeidet. Reichelt fortsetter å besøke ledende buddhistiske lærdomssentra i Kina, Japan, Taiwan Filippinene, Vietnam, Singapore og Hong Kong. Her kjøper de en åsrygg. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom