Forskjellighet er en ressurs

- Kunnskap er viktig, men det er først når teorien fylles med menneskelige møter at den blir relevant for ungdommenes liv, sier Hildegunn Isaksen, daglig leder i Kirkelig dialogsenter Bergen.

Bergenssenteret driver prosjektet «Dialog i praksis» ved videregående skoler i Bergen. Der får elevene delta i samtaler preget av åpenhet og respekt mellom en prest, en imam og en humanetiker.

FOREBYGGING. Hun mener at i en situasjon med økende mangfold, er dialogen den eneste farbare veien: «Dialog hindrer utestengelse og frustrasjon. Slik er dialogarbeid forebygging av vold og kriminalitet.»

Derfor har hun også tatt initiativ til å besøke asylsentre i Hordaland sammen med representanter fra andre tros- og livssynssamfunn, for å snakke om religionsfrihet, respekt og dialog. Hun er overbevisst om at slike møter er konfliktdempende, noe som er særlig viktig for asylbarna.

– Situasjonen på asylmottakene er på mange måter et mikrokosmos. De valgmuligheter som finnes der er et speilbilde av de valg vi må ta som samfunn, sier Isaksen. Nå brukes erfaringene fra Bergen til å starte lignende arbeid i Rogaland, i
regi av det nystartede dialogsenteret i Stavanger.

SKAPENDE SAMFUNN. – Forskjellighet er en ressurs! sier Steinar Ims entusiastisk. Han er daglig leder ved dialogsenteret i Oslo og har erfaring fra pionérsenteret Emmaus, som Kirkelig dialogsenter har tatt opp arven etter. Det var
gjennom 20 år tuftet på overbevisningen om at mangfold betyr muligheter. 

– Vi trenger et dynamisk, trygt og skapende samfunn. Det oppnår vi ved å se forskjellighet som en ressurs. Det er det dialog handler om, sier Ims. For Ims henger respekt og dialog nært sammen med kristen tro.

– Det er ikke uten betydning at Jesus holder fram et menneske med en annen religion som et ideal: den barmhjertige samaritan. Det er når jeg får bidra til å forløse de gode kreftene i mangfoldssamfunnet at jeg føler at jeg står nærmest Jesus sitt budskap.

VIL SPØRRE SELV. Iselin Jørgensen har et særskilt ansvar for arbeidet med barn og unge ved samme senter i Oslo. I dialoggruppen «Ung dialog» møtes 30 jødiske, muslimske og kristne ungdommer mellom 18 og 30 år. En av dem er studenten Mehda Golabi.

– Jeg vil ikke sitte hjemme og lese hva muslimer mener om kristne, jeg vil spørre de kristne selv! For meg er dialog å lære om andre på deres egne premisser. Når vi lærer om hverandres tro, forebygger vi misforståelser og fordommer. Det er
spennende å se dynamikken som foregår når vi møtes. Jeg opplever at mange konflikter egentlig ikke handler om tro, men om kommunikasjon, sier Golabi. Hun mener at for få er engasjert i dialoggrupper.

– Derfor er det viktig at pådrivere som Kirkelig dialogsenter finnes.

VIL DU VITE MER: Her finner du en mer utfyllende beskrivelse av dette arbeidet.

Dialogprest Steinar Ims engasjerer ungdom i dialog (Foto: Tone Leksbø Walgermo)

Støtt dialogprosjektet

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

Merk gaven: "Dialogprosjektet"

AREOPAGOS TRENGER ÉN MILLION KRONER I EKSTERNE STØTTE DE NESTE FIRE ÅRENE FOR Å ETABLERE NYE DIALOGSENTRE

Iselin Jørgensen (til venstre), Mehda Golabi (i blått slør)

Dialogprosjektet

  • Kirkelig dialogsenter finnes i dag i Oslo, Bergen og Stavanger.
  • Vi arbeider for å etablere sentre i alle bispedømmer innen 2020.
  • Sentrene driver kompetansebygging, erfaringsdeling og tar initiativ til konkret dialogarbeid bl.a. på skoler, i asylmottak, i kirker, moskéer og i religiøse lederfora.
  • Arbeidet har et særskilt fokus på ungdom.
  • Areopagos har arbeidet med religionsdialog i Norge i over 20 år.
  • I 1992 ble dialogsenteret Emmaus opprettet i Oslo, som ble videreført av Kirkelig dialogsenter i 2010. Dette senteret er noden i det nye nasjonale nettverket.

Bottom