Oppstilling av en gruppe kinesiske barn foran en bygning.

Barn i Shandong får støtte til skolegang

I en årrekke har private givere fra Norge og Danmark vært med å gi økonomisk støtte slik at barn i Kina kan få skolegang.

Areopagos ble kjent med at barn i Shandong provins ble tatt ut av skolen fordi de ikke hadde råd til å fortsette som følge av at foreldrene var døde eller av annen grunn hadde forlatt hjemmet. Det ble da satt i gang en støtteordning finansiert gjennom private gaver som sikrer at barna får skolegang, husrom, tilsyn og klær. 
Det er per i dag 24 barn i provinsen Shandong som får økonomisk støtte. Barna i grunnskolen får et tilskudd på noen få hundre kroner i året. For de som studerer ved høgskole eller universitet dreier det seg om kr 5000,- i året, som de er helt avhengige av for å kunne fullføre sin utdannelse. Tilsammen har 37 barn i Shandong provins fått støtte (24 får fortsatt støtte), 6 av de 37 har fullført universitetsutdannelse og er i arbeid. 
Totalt har cirka 70 barn mottatt støtte fra Norge og Danmark gjennom fadderbarnsordningen, (fra to forskjellige provinser). Areopagos har nå vedtatt å avslutte prosjektet etterhvert som barna fullfører utdanningen sin. Prosjektet vil likevel fortsette i minst 10 år til da flere av barna er 8 år gamle. Disse skal få tilbud om økonomisk støtte til endt skolegang.
Overskuddet av midlene utover de 24 barna er besluttet overført til Home of Grace dagsenter i Nanjing.
Areopagos samarbeider med Amity om fadderbarnsordningen.

Bli med å støtte skolegang for barn i Shandong, og elever ved dagsenteret Home of Grace!

Gjør en forskjell

 

 

Bottom