SAMARBEID OM UTVIKLING: Liu Xiyu, prosjektleder ved Home of Grace, (t.h.) i samtale med Randi Øyehaug, bistands- og organisasjonsrådgiver i Areopagos. Foto: Jacob Bulti Smørdal, Digni

Home of Grace inspirerte i Thailand

Prosjektlederen fra Nanjing underviste om å jobbe individfokusert og systematisk

Liu Xiyu – også kallt Susie – har vært prosjektleder for Home of Grace i Nanjing i Kina siden 2017. Hun er 27 år og en verdsatt samarbeidspartner for Areopagos:

­– Det at Susie er prosjektleder i Nanjing er en stor gave, forteller Grethe Raddum som er leder av Asiaseksjonen i Areopagos.

I april 2018 stod Susie foran 48 representanter fra kristne norske bistandsorganisasjoner og deres partnere fra østasiatiske land på et nettverksmøte i Thailand. Her delte hun erfaringer med å gi hver enkelt elev med utviklingshemning særskilt oppmerksomhet og et tilpasset tilbud.

Liu Xiyu fra Home of Grace prosjektet i Nanjing underviste på nettverkssamling i Thailand. Foto av Randi Øyehaug

Home og Grace inspirerer til å jobbe individfokusert

På Home of Grace bruker lærerne «individuelle treningsplaner»: De gjør løpende en vurdering av hver enkelt elevs behov og utviklingsmuligheter og setter opp individuelle mål. Det daglige tilbudet tilpasser de etter treningsplanene. Dette hjelper elevene til å oppleve mestring. Det er nok en av grunnene til at Home of Grace er kjent for å ha glade elever.

Individfokus i sosialt arbeid

Det å fokusere på individer er ennå nytenkende innen sosialt arbeid i Kina. Også i en del andre land i Sør er profesjonaliseringen av tilbud til mennesker med utviklingshemning fortsatt i en tidlig fase.

I Kina er det vanlig å gi det samme lokale tilbudet til alle med funksjonshemning. Det går så vidt at mennesker som lever med et fysisk handikap eller med psykisk sykdom blir ofte satt i samme kategori som personer med psykisk funksjonshemning.

Mangel på tilpassede tilbud

For de som får tilbud om dagsenter eller jobbtrening er det derfor ikke gitt at tilbudet er tilpasset graden eller typen deres av utviklingshemning. Men det å gi individuelt tilpassede tilbud er svært viktig: Alle trenger et tilbud som utfordrer og gir mestringsfølelse for at utvikle seg og være glad. Det betyr også, at om utfordringene og aktivitetene blir for vanskelige, da er det noen som blir deprimerte og gir opp. Det er sett tilfeller med elever som forlater hjem og dagtilbud og lever på gaten. De makter ikke den hverdagen de er blitt gitt. Derfor er det så viktig å tilpasse tilbudet til mennesker med utviklingshemning individuelt slik som på Home of Grace.

Å jobbe systematisk

Prosjektet med Home of Grace mottar støtte fra Norad ut 2019. Etter det må arbeidet omlegges og finne en større grad av lokal støtte i tillegg til Areopagos sine gavebidrag. Det har vært viktig for videreføring av arbeidet å finne en systematikk som funker i lengden, slik at arbeidet kan fortsette etter 2019. 

Noe av det Susie underviste om i Thailand var derfor det å jobbe systematisk og sirkulært: vurdere, planlegge, implementere – og etter en stund gjøre en ny vurdering, planlegge ny innsats og implementere denne. For det å gi mennesker med utviklingshemning et godt tilbud handler også om å jobbe profesjonalitet med det diakonale arbeid. Det handler om å lære av egnes og andres erfaringer og fortsette å gjøre tilbudet best mulig.

Også økonomiansvarlig for Home of Grace-prosjektet var med i Thailand (th.) i tillegg til Susie (midterst) og Bistandsrådgiver Randi Øyehaug fra Areopagos (tv.) Foto: Selfie

Nettverksmøtet i Thailand

  • Digni er en paraplyorganisasjon for kristne bistandsorganisasjoner.
  • I april 2018 arrangerte Digni en nettverkssamling i Bangkok i Thailand.
  • Målet var at partnerne i Øst-Asia og de norske organisasjonene skulle få møte og lære av hverandre.
  • I tillegg informerte Digni anti-korrupsjon og empowerment.
  • Du kan lese mer på Dignis hjemmeside.

Home of Grace FAKTA

  • Dagsenteret drives av Nanjing YWCA – den lokale partneren til Areopagos.
  • Målet er å forbedre livene til unge og voksne med psykisk utviklingshemning i den kinesiske millionbyen Nanjing i Kina.
  • Senteret var fra 2012-2019 en del av et Norad-støttet prosjekt. Fra januar 2020 fortsetter Areopagos å støtte prosjektet med innsamlede gaver.

Bottom