Rettighetsbasert arbeid

Kina har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter. I tillegg har Kina både på nasjonalt og -provinsnivå gitt en rekke rettigheter innenfor utdannelse og arbeid, grunnleggende sosial stønad og juridiske rettigheter. Myndighetene oppfyller en del av sine forpliktelser ved f.eks. å stille hus til disposisjon for dagsenter og lokaler til undervisning av stab.

En viktig del av rettighetsarbeid er å drive informasjonsarbeid og å synliggjøre de psykisk funksjonshemmede. Nabolaget til Home of Grace protesterte på å få psykisk funksjonshemmede i sin midte. To år etter oppstart er brukerne blitt en naturlig og ønsket del av nabolaget. Aktivt møte med nabolaget og målrettet kommunikasjon var det som skulle til for å endre holdningene.

Informasjonsarbeidet består i å få plass i lokalt media, aviser og tv. Brukerne av dagsenteret deltar offentlig med sang og opptreden på eldresenter og ved ulike tilstelninger. En dag i året arrangeres en større forestilling som får mye oppmerksomhet og som også bidrar i lokal fundraising.

Informasjonsarbeidet retter seg også mot lokale myndigheter, både i forhold til hva de er pliktige å gjøre i forhold til landets lover og i forhold til den faktiske situasjonen i egen by. Både foreldrene og KFUK tar del i dette arbeidet.

Norad gir 90 % av prosjektmidlene og Areopagos står for 10%. I tillegg bidrar Nanjings myndigheter med en økende beløp årlig. Prosjektet går fram til 2016.

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. april
Hamar
02. mai
Kristiansand
08. mai
Oslo
10. mai
Utstein Pilegrimsgard

 

 

Bottom