Vil få dialogen ned på grasrota

Kirkelig dialogsenter hjelper menigheter og lokalsamfunn til å møte flerkulturelle utfordringer og ha religionsdialog

– MANGE I KIRKEN har et godt teologisk utgangspunkt for å gå i gang med ulike former for dialog i menigheten, men de trenger litt større frimodighet for å starte opp, sier Steinar Ims, daglig leder for Kirkelig dialogsenter (KD).

SE MULIGHETENE. KD er et relativt nystartet ressurs- og kompetansesenter som skal veilede og oppmuntre menighetene til å drive med religionsdialog. 

– Vår utfordring er å finne nøkler og verktøy som gir folk lyst og mot til å starte opp – og ikke minst: Se mulighetene. En konfirmantgudstjeneste kan brukes til dialog med klassekamerater som har annen religiøs bakgrunn, forteller han. I samarbeid med KD arrangerte Rødtvedt menighet i Oslo en gjestebudsgudsteneste i fastetiden, der konfirmantene snakket sammen med venner om faste.

BEVISSTE PÅ EGEN TRO. – Vi mener at religionsdialog ikke bare er et møte med mennesker som har en annen tro. Den bidrar også til å øke bevisstheten om vår egen tro. Derfor arbeider vi for at dialog skal bli en naturlig del av menighetenes arbeid, uttaler Ims.

KD driver egne dialogprosjekter, både på grasrotplan og på offisielt plan (f.eks. den buddhistisk/kristne dialogen), ikke minst for å ha egne erfaringer å dele av.

– Men det viktigste er å hjelpe lokalmenigheter med konkrete råd, refleksjon rundt utfordringer og arbeid – og ikke minst til å dele erfaringer med hverandre, sier han.

IKKE ALENE. – Mange ansatte og frivillige i kirken ser behovet for religionsdialog, men opplever at de har for mye å gjøre til å prioritere det, sier Steinar Ims. Han mener at mye kan gjøres ved bevisstgjøring og at et naturlig fokus på dialog
ikke trenger å være mer ressurskrevende. Tvert om kan det være til hjelp i møte med konkrete utfordringer man står overfor i et flerkulturelt lokalsamfunn.

– Mange tror de er alene om erfaringer med alt fra gravferd for buddhister til kristne ungdomsklubber med barn og unge fra andre religiøse tradisjoner. Så viser det seg at gjennom erfaringsutveksling og kursing behøver man ikke å finne opp kruttet på nytt, sier Ims.

FOR VANLIGE FOLK. Dialogsenteret arrangerer nettverkssamlinger, seminarer og større konferanser på ulike nivå. Men noe av det viktigste er å utvikle ressursmateriell for menighetene. Et viktig satsingsområde er en nettside med
dialogtips og erfaringer som skal være klar i løpet av året. Enkel faglitteratur med praktiske råd om dialog er også prioritert.

– Alt dette er ting som kan komme hele landet til gode. Det er viktig for oss å gjøre inspirasjons- og ressursstoff tilgjengelig for vanlige folk, forteller Steinar Ims.

Les mer om KD i Oslo og i Stavanger og Bergen her

Kirkelig dialogsenter (KD)

  • er et verksted, ressurs- og kompetansesenter for religionsdialog
  • vil bidra til økt dialogaktivitet i menighetene
  • har to ansatte: Steinar Ims og Iselin Jørgensen
  • gikk fra prosjektfase til varig drift i 2013
  • eies og drives av Areopagos og Oslo bispedømme
  • bygger på lang erfaring fra Dialogsenteret Emmaus
  • har samarbeidsavtaler med Mellomkirkelig råd og Kirkens nødhjelp
  • er forankret i Den norske kirkes lære , har en økumenisk tilnærming og møter alle med åpenhet og respekt

Bli fast giver ved å trykke her

Gi en enkeltgave eller kirkeofring til kontonummer

9053 05 22325

BUDSJETT: VI TRENGER 200 000 KRONER I ÅRET I EKSTERN STØTTE

Bottom