Det er stort utvalg av alternative tilbud. Illustrasjonsfoto: Judit Görögh.

Å være kirke på den alternative arenaen

Å være kirke på den nyåndelige arena. Stadig flere nordmenn finner mening og hjelp i nyåndelige tilbud. 

Areopagos arbeider for å gjøre kirken bevisst på og i stand til å møte nyåndeligheten. Vi ønsker å formidle evangeliet på en troverdig måte for åndelig søkende. Derfor deltar vi på alternativmesser over hele landet hvor vi tilbyr samtale, forbønn og velsignelse. 

Gjør en forskjell

Dette skjer

08. mai
Nordstrand kirke i Oslo

 

 

Bottom