Lær mer om nyåndelighet

Areopagos ønsker å hjelpe menighetene til å styrke sin bevissthet omkring hva det vil si å være en misjonerende kirke i en ny tid.

Areopagos ønsker å være en ressurs for menighetene på samme måte som menighetene kan være en ressurs for Areopagos. 

Ønsker din menighet å lære mer om nyåndelighet og om religiøsitet i dagens Norge?

I den forbindelse tilbyr Areopagos kurs, foredrag og undervisning. Din menighet kan også delta på stand på alternativmesser rundt om i Norge.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom