Et glimt fra et tidligere Salig er tørsten arrangement.

Et glimt fra et tidligere Salig er tørsten arrangement.

Organisasjonen vokser

Økte gaveinntekter blir stadig viktigere. 

– Nå nærmer vi oss 800 enkeltmedlemmer i Norge, og vi har 15 samarbeidsmenigheter som støtter de ulike prosjektene våre, sier Liv Hegle, som er leder for den norske seksjonen i Areopagos siden sommeren 2017. Selv om mange mål er nådd, ser hun store utfordringer.

Å bruke opp eget fond betyr kroken på døra i framtiden

– Vi har en lang vei å gå for å overbevise offentligheten om at vi ikke lenger er en utdelende stiftelse, men først og fremst er en kompetanseorganisasjon som driver eget arbeid. Vi har langt igjen før vi når målet om en betydelig økning av annen inntjening enn fondsuttak, sier hun og viser til at å bruke opp fondet betyr kroken på døra for Areopagos i framtiden. Videre vekst og utvikling i arbeidet er avhengig av økte økonomiske ressurser, og Areopagos vil satse på å øke antall medlemmer ytterligere, få flere samarbeidsmenigheter og enkeltgivere. 

Enklere å bli medlem 

Høsten 2017 har staben i Norge jobbet med å sette i stand et nytt medlems-og giversystem.
– Dette gjør oppfølging av medlemmer, givere og TØRST-abonnenter enklere for oss i staben, men mest av alt er det nå enklere og bedre løsninger for både gamle og nye medlemmer og givere. Kontoret i Danmark har allerede et meget god fungerende medlems-og giversystem, sier organisasjonsrådgiver Therese Gabrielsen. Hun forteller at medlemstallet vokser jevnt og trutt i begge land. Nå er det omtrent 800 medlemmer i Norge og 600 medlemmer i Danmark. Målet er å doble dette i løpet av 2019.

For å bli medlem er det nå bare å følge lenken her. Så betaler du medlemskapet «der og da» med Vipps, bankkort eller oppretter avtalegiro. 

Nye giversider

 

Med nye giversider er det nå veldig enkelt å gi en gave til et av Areopagos sine prosjekter. Der kan man også enkelt opprette faste giveravtaler. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom