Foto: Hanna Maria van Zijp

Tørst øker og fornyer seg

I 2017 fikk bladet ny design, større gaveinntekter og flere abonnenter enn noensinne.

 – I løpet av sju år er tallet på Tørst-abonnenter blitt mer enn åttedoblet, sier Ann Kristin van Zijp Nilsen, som er redaktør og kommunikasjonsleder i Areopagos.

Ryktet om bladet sprer seg uten annonser

Bladet ble sendt ut første gang i 2010 til omtrent 500 norske og danske abonnenter totalt. I løpet av 2017 hadde tallet på abonnenter i Norge steget til 2597, og totalopplaget for den norske høstutgaven var på 4000 eksemplarer. Den danske utgaven hadde høsten 2017 et opplag på 2600 eksemplarer og ble sendt ut til 1457 abonnenter. 

– Med unntak av én betalt annonse i Vårt Land, da Tørst ble lansert for åtte år siden, har bladet kun blitt kjent gjennom folks anbefalinger, forteller redaktøren og legger til at målet helt fra starten har vært å skape et magasin som er interessant for andre enn den indre Areopagos-kretsen.

Eksistensielle tema og åpen profil

Temaene i Tørst er eksistensielle og profilen er dialogisk åpenhet, og hun tror at det fører til et ganske stort spenn i lesernes livssynsbakgrunn. 

– Vi ønsker å bidra til mer forståelse og naturlige samtaler på tvers av livssyn. Samtidig har Areopagos en profilert kirkelig tilknytning, som gjør at vi også ønsker å vise hva den kristne kirkens skattkammer kan bidra med, sier hun.  

Ikke abonnent ennå? Bli det her. 

Leserne støtter gratisbladet stadig mer

Stadig flere lesere velger å støtte magasinet økonomisk, for at Areopagos fortsatt skal kunne dele det ut gratis. 

– I 2017 økte gaveinntektene fra norske lesere til 58 586 kroner, det var omtrent tretti prosent økning fra året før. Og det var igjen en dobling av gavene i 2015, sier van Zijp Nilsen og kan fortelle at Tørst også fikk sin første faste giver på slutten av året. Han gir 50 kroner per måned, altså 600 kroner i året. Hans kommentar på epost var blant annet: «Det jeg gir er jo bitte lite, men tenkte "alle monner.." Håper nå dere får noen flere faste givere, det hadde vært på høy tid!»

Støtt Tørst i dag, du også!

Forlag kjøpte sin første papirannonse på mange år

En norsk Tørst-utgave kan gjerne ha annonseinntekter på 15 000 kroner. 

– Det er bra, når det kun er tre annonsesider bakerst i bladet og en av dem ofte er egenreklame for et Areopagos-arrangement, mener redaktøren. Hun prioriterer annonser som særlig kan ha interesse for leserne, ikke minst for aktuelle bøker. De fleste annonsørene gjennom årene har vært forlag.

– Faktisk kjøpte et stort forlag sin første papirannonse på fire-fem år i høstens utgave, for en bok som var midt i blinken for våre lesere. 

Ny design 

Samme utgave ble også gjenstand for en omfattende redesign. Etter å ha hatt omtrent samme layout siden 2010, har designer Nina Simonnes nå oppdatert det visuelle uttrykket. Bladet har også fått stivere permer og økt omfanget fra 32 til 40 sider. 

– Det hyggelig at så mange gamle og nye lesere synes bladet er blitt vakkert, ikke minst når temaet for den første utgaven med ny design var «skjønnhet», sier redaktøren.   

Her kan du lese alle norske utgaver av Tørst. 

Dansk abonnementsuksess

I Danmark har man beholdt den opprinnelige designen (og redusert omfanget til 28 sider av ressurshensyn), som ifølge Merete Riis Jensen stadig får svært gode tilbakemeldinger fra leserne. 

Hun er redaktør for den danske utgaven og kan fortelle at særlig vårutgaven ble en overraskende suksess. I forbindelse med temaet «balanse», som også var tema for den norske utgaven og Areopagos’ sommerfestival i Haslev, intervjuet hun den populære coachen og foredragsholderen Majbritte Ulrikkeholm. Kort tid etter skrev Ulrikkeholm svært begeistret om Tørst på sin egen facebookside og delte linken for å bli ny abonnent.

Blant de mange kommentarene var hennes egen «Jeg kan se at det er et inspirerende blad med dialogskabende spirituelle artikler. Og så kan man få det helt gratis. Det er da lidt vildt <3» og svaret «Fuldstændigt! (...) Glæder mig til at læse det <3» 

– Denne «reklamen» resulterte i 300 nye abonnenter i løpet av kort tid, sier Riis Jensen fornøyd. 

Majbritte Ulrikkeholms positive omtale av Tørst resulterte i mange nye abonnenter. (Foto: Lasse Løager)

Her kan du lese alle danske utgaver av Tørst. 

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom