En kvinne tenner lys på en globe, mens hun ser alvorlig og tankefull ut.

Barnetro og voksentro

Retreat og kurs om troens utvikling

Mange har hatt en kristen påvirkning og kanskje en kristen tro som barn, men som voksne er det ikke noe de har behov for å snakke høyt om.

– Jeg tror mange som sier om seg selv at de har en barnetro, kjenner på denne lengselen etter noe mer, sier Areopagos-prest Tore Laugerud til avisen Vårt Land i en reportasje om barnetro i desember. Han mener at det kristne livet er en reise, det handler om mer enn å «komme til tro». 

Barnetroen er ytterst verdifull, men ikke moden

Laugerud mener at begrepet barnetro bekrefter den sekulære tanken om at religiøs tro er noe som hører det umyndige mennesket til, at det er noe man bare kan tro på som barn.

–  Barnetroen er ytterst verdifull, men alle komponentene i et voksent menneskes tro er ennå ikke på plass. Dette handler om en prosess. En kart er ikke moden frukt, men det har hele ­potensialet i seg, sier han.

Kurs og retreat om troens modning og utvikling

Tore Laugerud holder jevnlig kurset «Fra barnetro til voksen og moden tro» i norske menigheter som samarbeider med Areopagos eller som betaler for kurset.

19. – 21. mai arrangerer retreatstedet Prestegården og Areopagos en temaretreat om troens vekst og utvikling: 

«På denne retreaten inviteres vi til å se på troen som en prosess som følger vår fysiske og psykiske utvikling. Barnetroen ivaretar vårt behov for trygghet. Livet går videre - inn i ungdomsår og voksenår. Her melder det seg ofte et annet behov: behovet for å finne mening og retning i livet. Vi trenger å tenke selv og gå kritisk etter i sømmene det vi har fått overlevert: gir det mening i livet mitt, her og nå. Et eller annet sted midt i livet melder det seg ofte en voksende og smertefull innsikt i ens indre verden og i relasjonene til andre. Vi begynner å modnes.»

Se hele programmet her. 

 

 

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom