«Nyfødt barn» av Georges de La Tour (1593-1652), malt i 1640-årene. Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Maria og Josef: Ekte mennesker og hellige eksempler

Maria var både ydmyk og selvbevisst. Og hvorfor lar vi oss fascinere av Josef? 

«Det skjedde i de dager...» er starten på en dramatisk fortelling. Men denne teksten er en av de mest kjente tekstene fra Bibelen, og fordi vi har hørt den så uendelig mange ganger kan vi bli blinde for dramatikken som utspiller seg i Lukas sin fortelling.

Maria: en sammensatt kvinne

Maria, Jesu mor, har fått en sentral plass i kirkens lære og i den folkelige fromheten. Lukas tegner to litt motstridende bilder av henne. Hun er både den ydmyke tjenerinnen som bøyer seg og den selvbevisste kvinnen som retter seg opp og bekrefter sin verdighet. Hun viser mot og styrke som trosset konvensjonene i samfunnet. Hun føder sitt barn som et tegn på at Gud ønsker å bo i det lave (Proften Jesaja 57,15b).

Hun var en fattig jente fra det nordlige Palestina, Nasaret – en liten fjellandsby. Maria blir en representant for jordens undertrykte – for dem Gud først og fremst handler med. Som mor til et «uektefødt barn» er hun nederst på rangstigen i det jødiske samfunnet. Derfor var det heller ikke overraskende at det var gjetere som voktet sauene sine på Betlehemsmarken, som først kom for å tilbe det nyfødte barnet. Gjeterne tilhørte det lavere samfunnslag. En rabbi skrev at du vil ikke finne noe yrke som er mer foraktelig enn hyrdenes. De var uærlige og lovløse, som ikke respekterte andres beitemarker. Det var ikke stormenn og rikfolk som fant barnet, men mennesker som levde i samfunnets skygge.

Virkeligheten som gjeterne fant var en fattig mann og en fattig kvinne og et barn i en krybbe. Hvordan kan et barn være selve tegnet på Guds komme til jord? Et barn i en krybbe, i en stall bryter med fortellinger som omtaler fødsler av vismenn og frelsere. Lukas forteller at barnet var unnfanget på overnaturlig vis og hyllet av engler. Men barnet i krybben fortsatte å være sårbart. Heile verdi undrast på, kvi du såleis koma må. Barnet er et tegn på en sårbar Gud, som gikk inn i våre kår, delte vår smerte og sorger, gråt med de gråtende og gledet seg med de glade.

Josef: helgen for mange yrker

Josef har kanskje verdens mest kjente birolle, som vi blir minnet om hvert år når det nærmer seg jul. Tømmermannen fra Nasaret. Alltid i skyggen av Maria og Jesus-barnet. Bibelen sier lite om ham.

Likevel er han blitt et forbilde i den kirkelige tradisjonen. I kirkens fromhetsliv har Josef fått mange viktige roller. Skytshelgen for universalkirken, for mange land og yrker (blant annet tømmermenn, håndverkere, kirkegårdsgravere, vedhuggere, ingeniører, sykepleiere og regnskapsførere), for familier, ektepar og familiefedre. Den norske kirke har gitt ham 1. mai som dag: Arbeidernes og Josef håndverkerens dag. Helgendagen hans er 19. mars.

En oppsiktsvekkende kjærlighetshistorie

Bildet som Bibelen tegner av ham er en lojal, trofast, lydig og rettskaffen mann. Han viser forbilledlig plikttroskap, hengivenhet og kjærlighet. Forholdet mellom Josef og Maria er en oppsiktsvekkende kjærlighetshistorie. Den inneholder tidløse fenomener som sjalusi og mistenksomhet, men også en rørende troskap, hengivenhet og lojalitet. Det er umulig for oss i dag å forstå den situasjonen Maria og Josef havnet i. Forholdet mellom dem fikk en stormfull start. Det kom fullstendig overraskende på Josef at Maria, som han skulle gifte seg med var gravid. De hadde ikke delt seng. Maria – utro? Etter loven skulle en kvinne som begikk ekteskapsbrudd steines. Nasaret var en liten by, der alle kjente alle. Hva med Josefs rettskaffenhet og æresfølelse? Hvilke tanker gjorde Josef seg? Han stod ved et veiskille. Skulle han late som ingenting og akseptere barnet som sitt eget, eller skulle han skille seg fra Maria?

George de La Tour: «Hellige Josefs drøm», malt ca. 1628–1645. Musée des Beaux-Arts de Nantes

Ifølge Bibelen hadde Josef flere ganger drømmer som fikk betydning for de valgene han tok. Hver gang var han lydig mot beskjeden han fikk i drømmen. Og stilltiende ser det ut som at han aksepterte mysteriet som hadde skjedd med Maria. Men forsto han det – tankemessig og følelsesmessig? Kanskje levde han med uro resten av livet. Hadde det vært en annen mann i Maria sitt liv? Men Josef var en from jøde, derfor mente han nok at Gud kunne gripe inn og gjøre under.

Det er mange forfattere som har skrevet dikt om Josef (blant annet Inger Hagerup, Nordahl Grieg, André Bjerke og Jens Bjørneboe). De tegner alle et vakkert bilde av Josef, den trofaste og omsorgsfulle ektemann, som er ydmyk overfor den livsoppgaven han har fått.

Hvem var han? Hvorfor er han blitt et forbilde i den kirkelige tradisjon? Det er Matteus som forteller mest om Josef (Matteus 1). Matteus forteller at av hensyn til Maria, for ikke å føre skam over henne, vil Josef skille seg fra henne i stillhet. Tenk for et sjokk det var for ham, hun som han skal gifte seg med er gravid. Likevel ser det ut som om Josef bevarer fatningen – «For ikke å føre skam over henne» - tar han avgjørelsen sin. Han hadde evnen til å se andres smerte, selv om han selv sikkert hadde det forferdelig vondt. Han får englebesøk fire ganger. Det er som om englene – som er Guds budbærere - tar regien. Hadde Josef motforestillinger? Gikk han i dialog med englene? Hva tenkte han om Maria? Det forteller ikke Matteus noe om, og vi kan fundere. Men Josef tar ansvar. Drømmene dreier seg om hans tjeneste for andre: å være trofast mot kjæresten sin og det fremmede barnet hun bar, og trygghet for barnet.

Jesu forhold til Josef

Jesus taler sterkt, varmt og tillitsfullt om far og farsforholdet. Hadde det vært mulig dersom han ikke av egen erfaring visste hva en trofast og god far var? I Jesu ord om far kan vi merke gjenklang av tillitsfulle samtaler mellom far og sønn.

Georges de Georges de La Tour: «Josef med Jesusbarnet i tømmermannsverkstedet» (1645). Louvre, Paris.

Ettertiden har fattet stor interesse for Josef. Kan det være at vår tid med oppbrudd, skilsmisser, tidsklemme og kjønnsrolledebatter sender oss på leting etter nye rollemodeller og forbilder? Hvorfor er Josef interessant? Er det troskapen og lojaliteten, uselviskheten og rettskaffenheten vi fascineres av?

 

 

 

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom