En norsk kvinne, og to kinesiske kvinner. I bakrgunnen flere menn og kvinner foran en mur til en bygning.

Foto: Oddmund Køhn

Minneord om Kari Harbakk

Forkjemper for diakoni i Kina.

Kari Harbakk (født 16. august 1940) gikk bort 15. november i år etter lengere tids kamp med sykdom.

Kari Harbakk ble født i Zhangjiakou i Nord Kina og hadde sine barne- og ungdomsår i Kina, Norge og på Taiwan. Sin utdanning fikk hun fra USA og tjente fra 1969 som misjonær og lærer i NMS, Svenska Kyrkan og Areopagos. Harbakks virke var preget av rettferdighetssans, diakonal innsikt og kreativitet. Hennes innsats har forandret livet for landsbysamfunn i provinsene Shandong, Yunnan og Guizhou i Kina. Hun virket som misjonær i lokale menigheter i Hongkong, sammen med sin mann, Ernst Harbakk, og var i disse årene til stede på Tao Fong Shan til inspirasjon og hjelp for utallige enkeltmennesker.

I perioden 1992-2009 arbeidet Kari Harbakk i Areopagos med det diakonale arbeidet i Kina. Hun utviklet programmer for fadderbarn og skolegang for større barn. Hennes største innsats lå i å utvikle konseptet Mind & Body. Her ble skole, klinikk og kvinnesenter kombinert i lokale fellesskapssenter. Mer enn 50 slike senter ble i årenes løp etablert. Dette var en unik modell, der involvering og nære relasjoner ble kombinert. Modellen viste seg svært fruktbar i forskjellige kontekster og første også til at kvinner fikk større kunnskap og bevissthet om egne rettigheter. Konseptet ble etter hvert utvidet til også å omfatte eldre og mennesker med forskjellig handikap.

De siste årene av Kari Harbakks tjeneste ble konseptet utvidet til også å omfatte kursing i omsorg for eldre og workshops for arbeid blant handikappede. Begge disse omsorgsområder er sterkt forsømt på landsbygda i Kina og især blant fattige minoritetsgrupper. Også her var det Kari Harbakks fantasi og diakonale instinkt som så disse behov og omsatte hva hun så, til praktisk handling.

Kari Harbakk ble i 2003 utnevnt til æresborger i Fei fylke for sitt arbeid med etablering av Mind & Body-prosjekter i Shandong provinsen. I 2005 mottok hun Barn av Jorden prisen. I 2008 mottok hun Gansu Dunhuang prisen i Lanzhou som en særlig påskjønnelse for fortjenstfullt arbeid i provinsen. Endelig fikk hun Kongens fortjenstmedalje, sammen med sin mann Ernst Harbakk, i 2009.

Kari Harbakk levde for andre. Hun engasjerte seg med styrke og kamplyst på vegne av marginaliserte og fattige. Engasjementet var bygd på respekt for menneskeverdet og en livslang erfaring av kinesisk kultur. Hun var samtidig en omsorgsfull hustru, mor og venn.

I stor takknemlighet lyser vi fred over Kari Harbakks minne.

Knud Jørgensen, tidligere direktør for Areopagos,

Torstein Lalim, styreleder i Areopagos,

Raag Rolfsen, direktør i Areopagos

Gjør en forskjell

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Objektet er ikke tilgjengelig

Objektet du spurte etter er ikke lenger tilgjengelig.

Mulige årsaker er:

  • Objektets ID eller navn var ikke skrevet korrekt, prøv å endre det.
  • Objektet er ikke lenger tilgjengelig på nettstedet.

Bottom