Knud Jørgensen (1942-2018) har satt mange store spor etter seg. (Foto: Areopagos)

Minneord over Knud Jørgensen

Den tidligere Areopagos-direktøren døde 12. desember etter et uvanlig produktivt liv med misjon i sentrum.

Det er med stor sorg at vi i Areopagos har mottatt nyheten om Knud Jørgensens bortgang, som tidligere har vært vår direktør, kollega og utsending i Hongkong. Etter kort tids sykeleie døde han onsdag 12. desember 2018 med sine nærmeste rundt seg. 

Stor arbeidskapasitet

Jørgensen ble bare 76 år, men rakk å ha et uvanlig innholdsrikt og produktivt liv innenfor media, publisering, undervisning og organisasjonsvirksomhet. Han ble født i Slagelse og vokste opp i København, der han også tok sin cand.teol-grad ved Københavns Universitet i 1970. Gjennom studietiden jobbet han som journalist i Danmarks Radio. Allerede her blir et tydelig karaktertrekk synlig, nemlig hans målrettethet og kapasitet. Hans vita kan gjerne beskrives som en sammenhengende 56 års arbeidskarriere. Parallelt med den fullførte han i tillegg til sin teologiske kandidatgrad en mastergrad i antropologi og en ph.d-grad i missiologi, begge ved Fuller Theological Seminary i USA. Han har skrevet og publisert en mengde artikler og bøker innenfor emner som journalistikk, media, misjon og lederskap. Han har også innehatt mange verv både innenfor kirke, misjon og teologisk undervisning.

Fikk tidlig en internasjonal karriere

Han var 20 år da han begynte i Danmarks Radio. Etter at teologiutdanningen var fullført, gikk veien til jobben som programredaktør og programsjef ved Evangeliets Røst i Etiopia, før han i 1978 begynte som eksekutivsekretær for kommunikasjon ved Det Lutherske Verdensforbund i Genève. Fra 1981 ledet han Internasjonalt Massemedia Institutt i Kristiansand i sju år. Deretter var han rektor ved Santalmisjonens studiested Gå ut-senteret og informasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, før han i 1994 igjen reiste til Etiopia. Der var han dekan for lederskapsavdelingen ved Mekane Yesus-seminaret. 

Areopagos og Hongkong

I 1998 ble han tilsatt som direktør i Areopagos, der han arbeidet fram til sin pensjon i 2010. I Areopagos vil han huskes spesielt for den viktige istandsettelsen av Tao Fong Shan etter brannene rundt årtusenskiftet og for arbeidet med lokalisering av Tao Fong Shan som ble undertegnet i 2010. Han var også viktig i etableringen av masterstudiet i diakoni på Lutheran Theological Seminary i Hongkong og hadde en hel del av undervisningen der selv. 

SLIK VI HUSKER HAM: Knud Jørgensen i engasjert samtale under et seminar i 2015 om Areopagos sin historie i Hongkong. (Foto: Areopagos)

Omsorgsfull lærer

I sin «pensjonisttilværelse» har han undervist og vært førsteamanuensis i misjonsvitenskap ved MF vitenskapelig høyskole (tidligere Menighetsfakultetet) i Oslo. Som lærer der og for internasjonale bibelskoleelever var han kjent for å vise omtanke for studentene. I en årrekke har han også vært mentor for svært mange unge ledere, som han trofast fulgte opp. 

Mange fagbøker og artikler om misjon og kristendom

De siste årene har han også vært hovedredaktør for den store fagbokserien hos britiske Regnum Books med misjonslitteratur, en serie som fulgte feiringen av misjonsjubileet «Edinburgh 2010». Så sent som i høst, kom en ny erfaringsbasert fagbok om kristendom og sekularisering i Europa ut med Jørgensen som redaktør, «Mission in Secularised Contexts of Europe: Contemporary Narratives and Experiences». 

Til og med dagen etter hans død, kom en bokanmeldelse om en bok om Kina i Norsk Tidsskrift for misjonsvitenskap, skrevet av Knud Jørgensen. Og i følge redaktør Lea Bräuner Larsen var han en viktig bidragsyter med artikler til kristendom.dk og religion.dk. 

Fram til for fjorten dager siden, var han også leder i halv stilling for Egedeinstituttet, Nordens eneste forskningsinstitusjon for misjonsvitenskap. 

Fred over minnet

Jørgensen var sterkt engasjert i den evangelikale Lausanne-bevegelsen. Samtidig hadde han nettverk og vennskap i mange leire over hele verden. Han var tydelig på hvor han selv sto teologisk, men var raus i møte med folk fra alle teologiske leire. 

Knud Jørgensens livslange tjeneste kjennetegnes av tydelighet, virkekraft og kvalitet. Det er med stor takk vi minnes ham, og vi lyser fred over hans minne. Tankene våre går nå til hans kone Eva, barn og barnebarn. 

Familien har opplyst at det blir gravferd fra Ullern kirke 21. desember klokka 12, og at det vil være et minnesamvær etterpå. 

 

 

 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom