Åsane kirke er en av menighetene som har inngått samarbeidsavtale med Areopagos. (Foto: Åsane menighet)

Nye samarbeidsmenigheter

«Historisk sus over avtalene» 

Fire menigheter har vedtatt at de vil være Areopagos sine samarbeidsmenigheter fra 1. januar 2016: Namsos, Nordby, Åsane og Nordstrand.

– Det er historisk sus over dette, uttaler Tore Laugerud, som leder norsk seksjon i Areopagos.
– Namsos og Nordby er våre første samarbeidsmenigheter i Nidaros og Borg bispedømmer. Alle avtalene er et direkte resultat av at våre støttespillere lokalt har engasjert seg, for å få menighetsrådet til å inngå avtale med Areopagos. Dette er en inspirerende utvikling, sier Laugerud.

Positivt for både menighetene og Areopagos

Å være samarbeidsmenighet innebærer at menighetene forplikter seg til å støtte Areopagos-prosjekt (eller arbeidet generelt) økonomisk og med forbønn i fire år. Samtidig tilbyr Areopagos sine faglige ressurser innen kristen fordypning og dialog som inspirasjon for menighetens eget arbeid. 
– For oss i Areopagos er det viktig at avtalene fører til en gjensidig berikelse, sier Areopagos-direktør Raag Rolfsen. Han mener at «de nye avtalene viser at stadig flere blir oppmerksom på at Areopagos er helt avhengig av støtte for å gjøre den jobben vi gjør», men legger vekt på at samarbeidet handler om mye mer enn pengestøtte.
– Det er bare i samarbeid med menighetene at vi kan utvikle nye kristne trospraksiser som møter den åndelige lengselen i vår tid, sier han og peker på at menighetene får dra nytte av Areopagos sin kompetanse om dette. 

Støtter dagsenter i Kina

Namsos og Nordstrand menigheter støtter dagsenterprosjektet i Nanjing i Kina. I dette prosjektet blir mennesker med psykisk funksjonshemming møtt med verdighet og respekt. I høst ønsket regjeringen kutt i langsiktig bistand for å dekke kostnader knyttet til flyktningkrisen. Da brukte NORAD dette prosjektet som et eksempel på at langsiktig bistand gir gode resultater. Budsjettforhandlingene førte til at dagsenterprosjektet og langsiktig bistand gjennom frivillige organisasjoner (sivilt samfunn) blir videreført også i 2016. 

Gir kinesiske prester nytt pågangsmot

Åsane og Nordby menigheter gir støtte til overarbeidede prester fra fastlands-Kina slik at de kan få delta på retreat og undervisning. I en svært krevende tjeneste får prestene et avbrekk som inneholder veiledning og påfyll, og det gir dem på ny krefter og pågangsmot til å fortsette arbeidet.

Ønsker flere avtaler og kirkeoffer

Ved årsskiftet starter en ny fireårig menighetsrådsperiode, og i disse dager vurderer mange nye menighetsråd hvilke misjonsprosjekter og organisasjoner de vil inngå avtale med. Tore Laugerud oppfordrer alle som er opptatt av å styrke Areopagos sitt arbeid, til å tale organisasjonens sak overfor beslutningstakerne i menighetene.
– Om man ikke når fram med en avtale i første omgang, så vil det være svært viktig for Areopagos å komme med på lista over organisasjoner som mottar kirkeoffer fra menigheten. Ta gjerne kontakt med oss på kontoret for en prat om dette, oppfordrer Laugerud. Du kan lese mer om arbeidet til Areopagos i Norge og Asia i denne prosjektoversikten

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. juni
Norefjell Resort
20. okt
Stavanger

 

 

Bottom