Kirkebenk i Iona Abbey (Illustrasjonsfoto: Ann Kristin van Zijp Nilsen) 

Prøv noe nytt

2017 var fylt med skriverier om stress. Så la meg foreslå et enkelt forebyggende nyttårsforsett: Gå i kirken! 

Her er fem gode grunner:

  1. Gå i kirken! Det er et rom, hvor det gjelder andre regler enn utenfor. Her handler det ikke om infotainment, men ettertenksomhet. Her er dybde i stedet for hastighet. 
  2. Gå i kirken! Her er det ro. Vi trenger den freden som kommer av å erkjenne sine dypeste lengsler overfor Gud. I kirken gis freden som en gave, til den som tar imot. 
  3. Gå i kirken! Her kan du være som du er. Her sitter du ved siden av rik og fattig. Her er det mennesker som ligner på deg, og mennesker som ikke gjør det. Her er alle like og ingenting annet definerer oss enn det som kommer til oss fra Gud selv. 
  4. Gå i kirken! La ordene om tilgivelsen og kjærligheten bli et anker av håp i din uke. Kanskje tar du med deg ett ord hjem, kanskje ti. Men ta imot det som er til deg, og la resten ligge. Og la så Gud lyse over deg sin fred.
  5. Gå i kirken! Og når du går hjem, gjennom kirkegården, så ser du gravsteinene som en påminnelse om, at du engang skal dø. Husk at du skal dø! Det gjør livet nærværende. Det setter våre prioriteringer i perspektiv.

(Dette er en oversettelse av en tekst som først ble publisert i Berlingske Tidenes søndagsutgave 7. januar 2018.)

Anbefalte artikler

Katolsk munk leser foran vinduet i det trønderske klosteret.

Kan man fremdeles tro på Gud?

Kronikk: Noe må skje med barnetroen for at den skal tåle voksenlivets mange utfordringer, skriver Areopagosprest Tore Laugerud.

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom