Presten Kjell Nyhus står framme på kirkegulvet i St. Petri-kirken i Stavanger, og kirkebenkene er fulle.

Kjell Nyhus holdt hovedforedraget «Skatter på stille dyp» om sine erfaringer med fengelsretreat. (Foto: privat) 

«Salig er tørsten» i to byer på én dag

Og til våren blir det «praksisdag for det indre livet» i Kristiansand og Hamar.

Seminar- og verksteddagen «Salig er tørsten» ble 12. november arrangert i to byer på én gang med nær 300 deltagere.

Stavanger 

I Stavanger holdt Kjell Nyhus hovedforedraget «Skatter på stille dyp», der han delte av sine erfaringer som fengselsprest og retreatleder innenfor fengselsmurene. Nyhus fortalte om langtidsinnsatte fanger, med minst 10 års dom, som var med på 30 dagers stille retreat, med innlagt syndsbekjennelse og –tilgivelse. Historiene om hvilken forandring denne retreaten har hatt på den enkelte innsatte var sterk kost. Nå planlegges det bygging av kloster innenfor murene i Halden fengsel, på statens regning. Som det ble sagt fra fengselsledelsen: «Vi bryr oss ikke om katta er svart eller hvit, så lenge den fanger mus».

De andre seminarene/verkstedene ble holdt av Hilde Sanden (Sentrerende bønn), Sr. Hildergard (Sjelens mørke natt), Hans Høie (Når livet går i motbakke) og Erik Aarmo (Asfaltretreat).

Trondheim

I Trondheim holdt STREK- og Korsveigründer Asle Finnseth foredraget «Falle til ro for hans ansikt – om å følge Jesus i mobilalderen». Engasjementet var stort blant deltagerne under den påfølgende «Under treet»-samtalen med Finnseth. Uten tvil et tema som traff godt. 

Fulle benkerader sett bakfra, mens Finseth står på talerstol.

Asle Finseth holder foredrag i Erkebispegården i Trondheim. (Foto: Randi Dyrberg)

De andre seminarene/verkstedene ble holdt av Ulla Käll/Asle Finnseth (Tilbakeblikket), Einar Vegge (Pilegrimsvandring) og Ingrid Eikli Heggset/Bergljot Svanholm (Enneagrammet). Nattverdsavslutningen ble holdt i Nidarosdomen.

Nye steder

Stadig flere byer står i kø for å få lov til å arrangere Salig er tørsten. Her er de bekreftede datoene (billettsalget åpner før jul):

  • 11.mars – Kristiansand (Peter Halldorf taler)
  • 1. April – Hamar (Peter Halldorf taler)
  • 28. Oktober – Oslo (Thomas Sjödin taler)

 

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. juni
Norefjell Resort
20. okt
Stavanger

 

 

Bottom