Utsnitt av Hæge Aasmundtveits ikon «Jakob». (Foto: Hæge Aasmundtveit)

«Sett deg godt til rette»

Mediter med ortodokse ikoner i advent.

«Sett deg godt til rette og betrakt ikonet,» skriver Tore Laugerud i begynnelsen av alle de fem meditasjons-tekstene som er publisert i Vårt Lands adventsavis. Hver meditasjon er knyttet til søndagens bibeltekst og et ikon malt i den ortodokse tradisjonen.

Underveis i desember blir meditasjonene publisert som nettartikler i Vårt Lands nettavis, en ny hver søndag i advent. Vi lenker til dem nederst i denne saken etter hvert.

En ro som hjelper oss å meditere

– Ikoner har en ro som hjelper oss til å meditere. For mange er ikonene en fremmed verden, men den er spennende, sier Laugerud, som er prest og leder for den norske seksjonen i Areopagos. Ikoner er bilder av hellige personer eller hendelser fra Bibelen eller kirkens historie. Ikonmalingen følger strenge regler, der personenes kroppsholdninger og gester, symbolbruken og fargene har fast betydning.

Vindu inn i hellig virkelighet

– I den ortodokse tradisjonen tenker man på ikonene som et slags «vindu», der vi ser inn i den hellige virkeligheten, og den hellige virkeligheten ser på oss.

Laugerud tror at det ligger en erfaring i den årtusenlange ikon-tradisjonen, av at «ikonene virker til kontemplasjon, til at vi blir stille og lar oss betrakte.» I følge presten er den ortodokse kirken mer enn noen annen opptatt av kontemplasjonen, altså stille betraktning.  

Guds storhet og nærvær

Laugeruds meditasjoner er skrevet til ortodokse ikoner malt av Hæge Aasmundtveit. Hun er en av Norges mest anerkjente ikonmalere, og mange av bildene hennes finnes i kirker og offentlige rom, men også hos privatpersoner. I tillegg finnes de i flere bøker, blant annet hennes egen bok «Det hellige bildet: en vei til Guds hjerte».

– Den ortodokse tradisjonen er mye mer opptatt av det visuelle enn den lutherske, de kaller ikonene for hellige bilder, sier kunstneren. Hun forklarer at ikonene ikke er hellige i seg selv, men i kraft av det de viser til.

I følge Aasmundtveit må en ikonmaler befri seg fra sin kunstneriske frihet. Ikonkunstneren betraktes som et redskap for noe som er større enn seg selv, og må derfor legge sine egne preferanser og fantasier til side. Hun legger ikke skjul på at dette kan være krevende. Men målet med å male ikoner, slik hun har gjort i over 30 år, har alltid vært å «å vise Guds storhet og nærvær».   

Les ikon-meditasjonene her  

Første uke i advent: Patriarken Jakob

Andre uke i advent: Engelen Gabriels beskjed 

Tredje uke i advent: Forløperen

Fjerde uke i advent: Guds mor 

Julaften: Jesu fødsel

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom