Areopagos-retreat: Det modne mennesket, mot troens mål

Vestlandet, 26 mai 17:00 - 28 mai 14:30

Velkommen til retreat på Utstein Pilegrimsgard med areopagospresten Ole Skjerbæk Madsen

Retreatformen med stillhet, tidebønnsrytme og meditasjoner gir en særegen mulighet for å fordype seg i temaet på en måte som involverer både hode, hjerte og kropp. 
Undervisningen på retreaten er ved Areopagosprest i Danmark, Ole Skjerbæk Madsen. Elementer fra Areopagos-tradisjonen smelter på disse retreatene sammen med stedets tradisjoner. 

Ole Skjerbæk Madsen Foto: Tone Leksbø Walgermo

Ole Skjerbæk Madsen er prest i Areopagos i Danmark. Han er også leder for «I Mesterens lys», som er spesielt opptatt av å bygge bro mellom Kirken og åndelige søkende mennesker som leter etter helhet i tilværelsen.
Han er forfatter av boka «Christfulness» som handler om oppmerksomt og ikke dømmende nærvær i forhold til seg selv, Gud og andre mennesker.
Meditasjonene han leder retter ofte oppmerksomheten mot heling av hjertet. Han formidler at hjertet handler om å bli et helt menneske hvor hjertet forstås som vår persons sentrum og et speil for Gud

Program

Fredag 26. mai:

17.00 Ankomst

18.00 Samling: Informasjon og presentasjon

19.00 Kveldsmat

20.00 Temasamling: Å søke lykken. Menneskesyn

21.30 Kveldsbønn – vi går inn i stillheten

Lørdag 27. mai:

08.00 Morgenbønn

08.30 Frokost

09.30 Temasamling: Hjertet som et speil

Individuell tid til meditasjon og bønn

11.30 Middagsbønn

11.45 Kaffe/te

14.30 Middag

16.30 Temasamling: Gode relasjoner til Gud og medmennesket

Individuell tid til refleksjon og meditasjon

19.00 Kveldsmat

20.00 Samtale og dagens erfaringer

21.00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd (liturgi fra Tao Fong Shan)

Søndag 28. mai:

08.00 Morgenbønn

08.30 Frokost

09.30 Temasamling: Å gjenfinne sin plass i Guds skaperplan

11.00 Kaffe/te

11.30 Nattverdgudstjenste

13.30 Lunsj. Evaluering

Avreise.

Arrangører:

Pilegrimsgarden er et senter for stillhet, bønn, pilegrimsvandring og åndelig veiledning. Senteret ønsker å føre videre noe av den gamle bønnetradisjonen fra klosterlivet. Pilegrimsgarden egner seg utmerket for overnatting og stille dager.
Areopagos er en frivillig organisasjon som arbeider med religionsdialog og religionsdialogiske studier, kristen åndelighet og trospraksis og bistandsprosjekter. Arbeidet er i Norge, Danmark og Kina.
Kirkelig dialogsenter arbeider for å fremme dialog, toleranse og respekt ved å skape møteplasser for dialog og samhandling mellom tros- og livssynssamfunn.

Pris:

Kr 2500 inkludert overnatting, alle måltider, retreat og individuelle veiledningssamtaler.

Betales til kontonr: 3205 21 61095

Påmelding:

Mer informasjon og påmelding på våre nettsider: utsteinpilegrimsgard.no

Mer informasjon:
Spørsmål kan rettes på e-post retreat(a)utsteinpilegrimsgard.no eller telefon 468 15 769

Last ned flyer her: 

Last ned plakat her:

Utstein Pilegrimsgard, Sorgenfriveien 8, 4156 Mosterøy

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom