Foto: Paula Funnell (Flickr CC)

Asfaltretreat

Tromsø, 25 mai 13:00 - 25 mai 17:00

Med Gud - i ishavsbyen. Etter Kristus, ved leder Stian Kilde Aarebrot, kommer til Tromsø, for å arrangere asfaltretreat

Om vi skrur av mobiltelefonene og bestemmer oss for å gjøre ingenting - sammen med Gud - i byen, vil vi da se byen og menneskene i den med nye øyne? Guds øyne? Finnes det ting vi overser når vi stresser fra A til B?

Hv skjer når vi har tid og overskudd til å ta oss tid til det tilfeldige?

Asfaltretreat er et fire-timers eksperiment der vi først møtes for en kort introduksjon, før vi går hvert til vårt ut i storbykvelden med Bibelvers, spørsmål, penn og papir, og noen konkrete praktiske utfordringer, før vi igjen møtes for å snakke om hvordan det hele artet seg.

Arrangementet er et samarbeid mellom Etter Kristus og SMM (samarbeid for menighet og misjon) Nord-Hålogaland.

Pris: Gratis
Sted: Nord-Hålogaland bispekontor
Påmelding: sa@etterkristus.no
Spørsmål: Ta kontakt med Ragnhild Nestun, Rådgiver misjon og inkluderende kirkeliv - 415 48 999, rn397@kirken.no.

Haakon VIIs gate 5, Tromsø

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom