Dialogforum

Oslo, 13 feb 19:30 - 13 feb 21:00

Helge Hognestad: "Hva har møtet med alternativ åndelighet gjort med Hognestads gudsforhold?"

Samtalekveldene i Uranienborg kirke handler om "Kirken og den nye åndeligheten". Kveldene er åpne for alle. Samtalene ledes av Areopagosprest, Asbjørn Stavenes og Cecilie Jørgensen Strømmen, prest i Kirkerådet.

Samtalelederne innleder hver samling med en betraktning, deretter er ordet fritt. Gratis, enkel bevertning. Velkommen!

Uranienborg kirke, Daas gate 19

Bottom