Foto: Erlend Berge

Høre så gjøre - et Introduksjonskurs til jesusdojo

Tromsø, 24 mai 18:00 - 25 mai 18:00

Dette er et introduksjonskurs til jesusdojo, til metodene og tenkningen bak det hele. Stian Kilde Aarebrot, prest, forfatter og daglig leder av Etter Kristus, holder kurset.

Arrangementet er et samarbeid mellom Etter Kristus og SMM (samarbeid for menighet og misjon) Nord-Hålogaland.

Tid: Onsdag kl 18.00 til Torsdag kl 18.00
Sted: Nord-Hålogaland bispekontor.
Maks antall deltagere: 15
Pris: Gratis
Påmelding: sa@etterkristus.no
Spørsmål: Ta kontakt med Ragnhild Nestun, Rådgiver misjon og inkluderende kirkeliv - 415 48 999, rn397@kirken.no.

I tillegg til kursing i jesusdojo gjennomfører vi også «Asfaltretreat» på torsdag (Kr.Himmelfartsdag). Deltagerne sørger for mat og evt overnatting selv.

Haakon VIIs gate 5, Tromsø

Gjør en forskjell

Dette skjer

 

 

Bottom