Dialogforum

Oslo, 10 april 19:30 - 10 april 21:00

Tema: "Hva har vi til felles med mennesker i ulike religiøse tradisjoner?"

Samtalekveldene i Uranienborg kirke handler om "Kirken og den nye åndeligheten". Kveldene er åpne for alle. Samtalene ledes av Areopagosprest, Asbjørn Stavenes og Cecilie Jørgensen Strømmen, prest i Kirkerådet.

Samtalelederne innleder hver samling med en betraktning, deretter er ordet fritt. Gratis, enkel bevertning. Velkommen!

Uranienborg kirke, Daas gate 19

Gjør en forskjell

Dette skjer

28. juni
Norefjell Resort
20. okt
Stavanger

 

 

Bottom