Temaretreat på Tomasgården

Tomasgården, 19 april 20:00 - 22 april 12:00

Bli med Tore Laugerud på temaretreaten "Lengsel er begynnelsen til alt."

I dag bryter lengselen fram i hele kulturen. Også destruktive sider som shopping og konsum, sex og rus må forstås som lengsel på avveier. Hva er lengsel, og hvordan skal vi bedømme den? 

Stillheten og våren på Tomasgården, tidebønnsrytmen, meditasjoner og innspill til ettertanke gir en særegen ramme for å nærme seg livets kilde med egen tørst. Elementer fra Areopagostradisjonen smelter på denne retreaten sammen med Tomasgårdens tradisjoner. Retreaten er taus.

PROGRAM

Torsdag

20.00 Velkomst m/informasjon

20.30 Kveldsmat - i stilhet

21.30 Kveldsbønn

Fredag & lørdag

08.30 Morgenbønn og frokost

10.30 Innspill til ettertanke

11.15 Kaffe

11.30 Jesusmeditasjon/labyrintvandring

13.00 Lunsj, fri tid

17.30 Middag

19.00 Kontemplasjon

20.00 Innspill til ettertanke

20.45 Kvelds-te

21.30 Kveldsbønn

Søndag

08.30 Gudstjeneste og frokost

11.30 Kaffe/te, avslutning

12.00 Avreise

PRAKTISK

PRIS: NOK 2400-4000

PÅMELDING via Tomasgårdens hjemmeside: www.tomasgarden.no

SPØRSMÅL: Tomasgården, Fagerliveien 12, 1796 Kornsjø: retreat@tomasgarden.no

Tore Laugerud er prest i Areopagos.
Har blant annet skrevet «Kirken i møte med den
åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.
Er medredaktør for boka «Når vi er stille.
Erfaringer med meditasjon», 2017.
Leder Meditasjon og Messe i Nordstrand
menighet og Sentrerende bønn i
Lambertseter menighet.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom