Thea Haavet, frilansjournalist og kommunikasjonsleder i Stefanusalliansen

Foto: privat

Støtteordninger - Landsutvalget i Norge (initiativmidler)

Vi ønsker å bygge et arbeid som springer ut av det engasjementet som finnes hos våre personlige medlemmer og grupper. For å stimulere dette har landsutvalget initiativmidler som alle medlemmer av Areopagos kan søke om.

Retningslinjer:

1. Midlene du søker om skal gå til arrangementer, tiltak og prosjekter som er preget av Areopagos sine verdier og bidrar til å bygge lokalt Areopagosarbeid.
2. Du sender søknaden til Landsutvalget på eget søknadsskjema (se skjema under). Søknader blir behandlet i første ordinære landsutvalgsmøte etter at søknaden er sendt inn (4 møter i året). Du får svar når søknaden er behandlet.
3. Du må sende en rapport med regnskap til landsutvalget senest en måned etter at prosjektet er gjennomført. Dette rapportskjemaet (se skjema under) skal benyttes.
4. Maksimal søknadssum er 15.000 kroner. Areopagos legger vekt på at det er andre inntektskilder/samarbeidspartnere som også bidrar økonomisk. Til mange tiltak, for eksempel arrangementer der inntektene er avhengig av antall deltagere, anbefaler vi at du søker om underskuddsgaranti.
5. Hvis søknadsprosjektets omfang og karakter endres vesentlig etter bevilgning må melding om dette sendes til landsutvalget.

Spørsmål angående initiativmidler kan rettes til landsutvalgets sekretær Liv Hegle: lh@areopagos.no, tlf: 23 33 17 14. 

Ferdig utfylt søknadsskjema sendes per e-post til Liv Hegle.

oppdatert 6.10.14

Gjør en forskjell

Dette skjer

08. mai
Nordstrand kirke i Oslo

 

 

Bottom