Kunnskap og respekt

En av de erfaringer som ligger i bunnen av Areopagos sin identitet er at respekt også handler om kunnskap. Allerede grunnleggeren Karl Ludvig Reichelt gjorde denne erfaringen. Respekten for buddhismen brakte ham inn i dype studier. Gjennom disse studiene ble respekten fordypet. Det samme gjelder i dag. Dialogen og etableringen av møtesteder krever at vi kjenner og forstår dem vi møter. 

(Foto: tellatic/flickr CC)

Areopagosstipendet ble frem til 2014 delt ut til folk som driver med studier eller forskning som kan bidra til å styrke og underbygge Areopagos sitt arbeid.

(Foto: aktivioslo/flickr CC)

Her finner du samlet fagartikler fra mennesker som er tilknyttet Areopagos og våre temaområder

De temaområdene som Areopagos er opptatt av er relevante i vår samtid: nyåndelighet, meditasjon, asiatisk spiritualitet , dialog osv. Areopagos tilbyr foredrag og innledning til samtale omkring disse temaene og flere andre. Ta kontakt (se nederst på siden) hvis du ønsker å løfte frem noen av disse temaene i menigheten, på 

En kvinner snakker i en mikrofon, det sitter publikum å hører på henne. Fra en boklansering.

Areopagos tilbyr trosopplæring og kurs for voksne innenfor våre fagområder: lengsel etter eksistensiell mening, nyåndelighet, kristen trospraksis og religionsdialog. Tilbudet gjelder alle menigheter. Har din menighet misjonsavtale med Areopagos, dekker vi selv kostnadene. Andre må dekke reise og et begrenset honorar etter avtale.

Diverse gjenstander som engler, stener, krystaller fra alternativmessa.

Vi møter den over alt, nyåndeligheten. På TV, i vår sosiale omgangskrets, i menigheten, ja kanskje i våre egne forestillinger. Hva er dette fenomenet? Og, hvordan skal vi møte det, som enkeltmennesker og som kirke. Areopagos tilbyr kurs om nyåndeligheten til menigheter, grupper og næringsliv.

En gruppe fargekledde mennesker i spesielle kostymer danser rundt en stang med vimpler og flagg.

Les areopagosdirektør Raag Rolfsens preken over areopagosfortellingen. I sin tolkning av alteret til den ukjente gud, hevder Rolfsen at det ukjente tilhører Gud selv.

Gjør en forskjell

 

 

Bottom