Areopagosstipendet

Areopagos har delt ut Areopagosstipendet i en årrekke, til folk som driver med studier eller forskning på dialog- og livssynsfeltet. Hensikten har vært å støtte studieprosjekt som underbygger Areopagos sitt arbeid. Til sammen har organisasjonen delt ut 1,6 millioner kroner gjennom denne ordningen i Norge og Danmark.

Fra 2016 har Areopagos ikke lenger mulighet til å dele ut dette stipendet. Organisasjons- og budsjettmessige omlegginger krever at vår satsing på dette studiefeltet får andre former. 

Tre bokcovere: Når dere ber, Uventet og ubedt og Sanselig religion.

Areopagosstipendet har gitt ny kunnskap om en rekke fenomener.  

Portrett av Årstein Justnes, førsteamanuensis i bibelvitenskap

Areopagos har delt ut Areopagosstipendet i en årrekke, til folk som driver med studier eller forskning på dialog- og livssynsfeltet. Hensikten har vært å støtte studieprosjekt som underbygger Areopagos sitt arbeid. Til sammen har organisasjonen delt ut 1,6 millioner kroner gjennom denne ordningen i Norge og Danmark.

Fra 2016 har Areopagos ikke lenger mulighet til å dele ut dette stipendet. Organisasjons- og budsjettmessige omlegginger krever at vår satsing på dette studiefeltet får andre former. 

Gjør en forskjell

 

 

Bottom